آخرین عناوین داخلی

15 جوزا 1397 / وزارت احيا و انکشاف دهات، با امضاى قرارداد ٩٩ پروژۀ آب رسانى با شوراهای انکشافی ٢١ ولایت کشور، اعلام کرد که نزديک به ١٧ میلیون نفر در کشور، نیاز به دسترسی به آب آشامیدنی صحی دارند. این پروژه های انکشافی در ولایت های کابل، خوست، بلخ، بادغیس، جوزجان، سمنگان، پنجشیر، تخار، غزنی، پروان، غور، بدخشان، ننگرهار، بامیان، دایکندی، هلمند، زابل، پکتیا، فاریاب، کندهار و نورستان تطبیق میشود. مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات، در مراسم امضاى اين قراردادها گفت که هزینه مجموعی پروژه هايی که با شوراهای انکشافی به امضا رسید، بیش از ٢٤٠ میلیون افغانی است که از جانب وزارت مالیه و یونیسف تمویل میشود. موصوف علاوه کردکه پروژه هايی که امروز قرارداد آنها با شورا های انکشافی به امضا رسید؛ شامل  حفر چاه های آب آشامیدنی، ساخت شبکه های آبرسانی، اعمار ذخایر آب آشامیدنی و اعمار کانال آبیاری میباشد. به گفته وزیر احیا و انکشاف دهات، این پروژه ها در حدود ١٧٦ هزار روز کاری را ایجاد کرده و بیش از ٢٢ هزار خانواده از این پروژه ها مستفید خواهند شد و این پروژه ها در چهار چوب برنامه آبرسانی، آبیاری و حفظ الصحه محیطی تطبیق میشود. کريمى گفت که در حال حاضر، نزدیک به ١٧ میلیون نفر در افغانستان نیاز به دسترسی به آب آشامیدنی صحی دارند که در حدود ٦٣ فیصد مردم را تشکیل میدهند، که از این جمله ٥٣ فیصد آنها در دهات زندگی میکنند. وزارت احياوانکشاف دهات مى گويد که با توجه به خشک سالی که در پیش روی مردم در کشور قرار گرفته است، اين وزارت و بر نامه ملی آبرسانی تدابیر مشخصی را برای کاهش فشار های ناشی از خشک سالی روی دست گرفته اند، که از آن جمله تطبیق سریع پروژه های آبرسانی در این ولایات میباشد. طبق سروی وزارت احیا و انکشاف دهات، در حدود ٢٠ ولایت کشور با مشکل خشک سالی روبرو هستند که از این جمله ٩ ولایت با مشکل حاد کمبود آب مواجه اند.

11 جوزا 1397 / معاون اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید که در چند سال اخیر، شماری از سرمایه گذاران با پیشینۀ بیش از۲۰ سال در بخش بازرگانی، ناگذیرشده اند تا از ادامۀ کار دست بکشند. اتاق تجارت و صنایع، از کاهش چشمگیر ارزش بازرگانی کشور خبر می‌دهد و می‌گوید که در سال‎های اخیر ارزش بازرگانی افغانستان از حدود ۱۵میلیارد دالر به ۷میلیارد دالر کاهش یافته است. مسؤولان این اتاق، علت این کاهش را در مشکلات در بخش بازرگانی و نیز رکود اقتصادی شماری از شرکت‌های بازرگانی می‎‌دانند. معاون اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید که در چند سال اخیر، شماری از سرمایه گذاران با پیشینۀ بیش از۲۰ سال در بخش بازرگانی، ناگذیرشده اند تا از ادامۀ کار دست بکشند. خانجان الکوزی، می‎افزاید: «در سال‌های گذشته، ارزش بازرگانی ما با جهان سالانه تا پانزده میلیارد دالر می‌رسید، اما اکنون به شش تا هفت میلیارد می‌رسد که بسیار کاهش یافته است و این همه و همه نتیجۀ مشکلاتی است که بازرگانان با آن‌ها روبرواند.» اما، وزارت صنعت و بازرگانی، ارزش بازرگانی کشور را که شامل صادرات و واردات می‌شود، در سه سال اخیر با اندک تفاوت بیش از هشت میلیارد دالر می‌گوید. مسافر قوقندی، سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که در این میان، ارزش صادرات کشور با گذشت هرسال بهبود یافته است: «دواران پول در بازرگانی ما در سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ با تفاوت اندک بیش از هشت میلیارد دالر است اما، در سال گذشته میزان صادرات ما که در سال ۲۰۱۵ به بیش از پنج صد میلیون دالر می رسید سال گذشته به بیش از هفت صد میلیون دالررسیده است.» از سویی هم، شماری از بازرگانان با درنظرداشت افزایش ناامنی‌ها و مشکلات با شماری از کشورهای همسایه در بخش ترانزیت و بازرگانی، می‌گویند که این‌کار یکی از علت‌های کاهش پول در دواران بازرگانی کشور است.

10 جوزا 1397 / بربنیاد اطلاعات شورای عالی صنایع، در حال حاضر پانزده کارخانه بزرگ پروسس چرم و تنها یک کارخانه تولید چرم در کشور فعالیت دارند و از همین رو بخش بزرگ پوست تولید شده در افغانستان صادر می شود و کارخانه های پروسس چرم نود درصد چرم مورد نیاز شان را وارد می کنند. شورای عالی صنایع می‌گوید که کارخانه‌های چرم سازی در ولایت‌ها بلخ و ننگرهار بسته شده اند و این موضوع باعث نگرانی است. رییس این شورا قاچاق، مشکلات زیربنایی و آنچه را که نبود پشتیبانی لازم حکومت از این صنایع می‌گوید، علت توقف کار این کارخانه‌ها می‌داند. عبدالجبار صافی، رییس شورای عالی صنایع می‌گوید که همانند دیگر بخش‌های صنایع در کشور، صاحبان صنایع چرم نیز آن  مواد خامی را وارد می کنند که نخست در افغانستان تولید و پس از اندک پروسس در کشورهای همسایه دوباره به افغانستان وارد می‌شود: «در افغانستان گوشت زیاد استفاده می‌شود و پوست حیواناتی که ذبح می‌شوند به کراچی می‌رود و آنجا پروسس و از آن چرم ساخته می‌شود و دوباره به افغانستان وارد می‌شود. یعنی با بهای ده افغانی از ما پوست می‌خرند و با بهای صد افغانی دوباره چرم بر ما می‌فروشند.» بربنیاد اطلاعات شورای عالی صنایع، در حال حاضر پانزده کارخانه بزرگ پروسس چرم و تنها یک کارخانه تولید چرم در کشور فعالیت دارند و از همین رو بخش بزرگ پوست تولید شده در افغانستان صادر می شود و کارخانه های پروسس چرم نود درصد چرم مورد نیاز شان را وارد می کنند. کمبود برق از یک سو و بهای بلند آن از سوی دیگر، کرایه های هنگفت زمین های کارخانه و دسترسی نداشتن کارخانه داران به زمین صنعتی از چالش های بزرگ این کارخانه ها گفته می شوند. عجب خان، کارمند یکی از کارخانه های تولید پاپوش در این باره می‎گوید: «هشت ساعت ما هیچ برق نداریم. دیشب هم دوازده شب برق رفت و صبح ساعت هشت آمد. در برق ما مشکلاتی وجود دارند.» در همین حال، وزارت تجارت و صنایع می گوید که به تازه گی نشستی برای بررسی چالش های صنایع چرم برگزار کرده است و تلاش ها برای توسعه این صنایع براه انداخته شده اند. مسافر قوقندی، سخن گوی وزارت صنعت و تجارت گفت: «وزیر صنعت و تجارت هدایت داده است تا گروه ها مشخص شوند، مثلأ  پوست قره قل، چرم، بخش بوت این ها همه جدا شوند و جداگانه در بارۀ هر کدام آن ها بحث شود که چطور می توانیم مشکلاتی را که امروز فرا راه صنعت چرم است، مرفوع بسازیم.»  صاحبان صنایع چرم انتظار دارند که بزودی بربنیاد تصمیم هایی که در شورای عالی اقتصادی گرفته شده اند زمین کافی به دسترس شان قرار گیرد و با بهره برداری پروژه های برق رسانی تا یک سال دیگر مشکل کمبود برق شان نیز تا اندازه زیاد حل شود، اما می گویند حکومت تا هنوز راهکاری را برای حل مشکل قاچاق پوست به بیرون و قاچاق پاپوش و تولیدات چرمی دیگر به داخل کشور که بیش از همه بقای صنایع چرم کشور را تهدید می کند، ارائه نکرده است.

9 جوزا 1397 / وزارت انرژی و آب ساخت بند کمال خان را که بر دریای هلمند ساخته می‌شود، گام بزرگی در راستای مدیریت آب‌های کشور و عملی سازی معاهده هیرمند می‌داند. وزارت انرژی و آب کشور روز سه‌شنبه (۸ جوزا) از پیشرفت در کار ساخت بخش پایانی بند کمال خان خبر داده‌است. آصف غفوری، رییس دفتر وزیر انرژی و آب می‌گوید که هیچ مشکلی فرا راۀ کارهای ساخت این بند وجود ندارد و احتمال آن میرود که بخش پایانی این بند زودتر از میعاد پیش بینی شده به بهره‌برداری سپرده شود.  او افزود: « ۴۲ ماه ما وقت داشتیم، از ۴۲ ماه، دوازده ماه گذشته و سی ماه دیگر ما باقی داریم. سرعت کار به حدی است که قابل پیش‌بینی است که پیش از موعد تعیین شده، شرکت بتواند کار پروژه را نهایی کند.» از سوی دیگر شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که ناامنی‌ها بخش بزرگی از پروژه‌های توسعه‌یی را در غرب و جنوب غرب کشور زیانمند ساخته‌اند. این آگاهان از حکومت می‌خواهند که نگذارد کار ساخت بند کمال خان نیز با چالش روبرو شود.  هرچند ناامنی‌های ولایت فراه، چگونگی ساخت بند بخش آباد این ولایت را زیر پرسش برده‌است، اما در همسایگی فراه در ولایت نیمروز، که کار ساخت بند کمال خان در آن ادامه دارد، وزارت انرژی و آب می‌گوید که کارهای این بند بربنیاد جدول زمان‌بندی شده و بی هیچ مشکلی به پیش می‌رود.  همچنان شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که با تهدیدهای روز افزون خشکسالی به ویژه در غرب و جنوب غرب کشور، اهمیت و نیازمندی به بهره‌برداری از بند کمال خان و دیگر بندهای آب در این بخش‌های کشور بیشتر می‌شود.عبدالواسع حیدری، آگاه امور اقتصادی گفت:« بیشتر پروژه‌ها که به عقب می‌مانند یا به موقع اجراء نمی‌شوند، علت شان اختلاف‌های داخلی استند. امیدوار استیم متصدیان امور، رهبران افغانستان، بندها را قربانی نسازند.» کار بخش سوم یا پایانی بند کمال خان را یک شرکت افغانی-ترکی با هزینه ۷۸ میلیون دالر به پیش می‌برد و قرار است که با بهره‌برداری از این بند، افزون بر تولید نُه میگاوات برق، با ذخیره شدن بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب آب، ۱۵۰ هزار هکتار زمین آبیاری گردد.

8 جوزا 1397 / کار بخش نخست کمپلکس نهادهای دولتی امروز در منطقه دارلامان شهر کابل از سوی وزارت شهرسازی آغاز شد. کار ساخت بخش نخست کمپلکس نهادهای دولتی بر گستره پنجاه هکتار زمین برای سی و یک نهاد دولتی امروز در منطقه دارلامان کابل آغاز شد. تا پنج سال آینده بخش نخست کمپلکس نهادهای دولتی با ساختمان‌های معیاری به بهره برداری سپرده خواهد شد. وزیر شهرسازی و مسکن می‌گوید که با ساخته شدن کمپلکس نهادهای دولتی، ارایه خدمات از سوی نهادهای دولتی بهبود خواهد یافت و نیز از ضایع شدن وقت جلوگیری خواهد شد. وزیرشهرسازی و مسکن ساخته شدن کمپلکس نهاد های دولتی در بهبود خدمات و فرآهم آوری سهولت ها برای شهروندان کشور مهم میداند و بر ساخت معیاری ساختمان های نهاد های دولتی تاکید می ورزد .سید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی و مسکن، گفت: «این یک گام بسیار به جای و منطقی است. مصرف ما و شما را پایین میاورد، وزارت امور داخله که سرگردان است که ادارات دولتی را نگهداری کنند، تمام شان تمرکز پیدا می‌کنند در یک منطقه شهر. پس این‌کار یک کار منطقی است ."احمد شکیب، مسوول برنامه کمپلکس نهادهای دولتی، گفت: «چهار سکتور را در فاز اول قرار داده‌ایم؛ سکتور مالی، سکتور مختلط، سکتور خدماتی و سکتور انکشافی هستند.» درهمین حال والی کابل از نیمه کاره ماندن برخی از پروژه‌های وزارت شهرسازی انتقاد می‌کند و می‌گوید که باید از کار ساخت پروژه‌ها نظارت جدی شود. یعقوب حیدری، والی کابل، گفت: «مجتمع اداری کاراش آغاز شده است. سه قرار داداش امضاء شده است و سنگ تهداب گذاشتید. من رفتم همان سنگ تهداب را که گذاشته بودیم، کشیده‌اند. باید شرکت پیمان کار کاراش را به گونه درست به پیش ببرد.» به گفته وزارت شهرسازی و مسکن، در آینده‌های نزدیک کار ساخت بخش دوم کمپلکس نهاد‌های دولتی که شامل شانزده نهاد دولتی است در ساحه دارلامان آغاز خواهد شد و کارساخت بخش دوم آن هفت سال را در بر می‌گیرد.

4 جوزا 1397 / بربنیاد آمارهای اتحادیه صادر کننده‌گان میوه‌های تازه در پایتخت، در حال حاضر روزانه تا صد موترتربوز از فراه به کابل وارد می‌شود. کشاورزان در ولایت فراه می‌گویند که حاصلات امسال تربوز در این ولایت پنجاه درصد افزایش یافته است. این در حالی است که پس از فروکش کردن نبردها در این ولایت، روند صادرات تربوز ولایت آغاز شده است. اما، نبود بازار و اخاذی‌ها در شاهراه‌ها از مشکلاتی استند که کشاورزان و بارزگانان تربوز در فراه را با چالش روبرو کرده اند. خرم فراهی، یکی از بازرگانان تربوز در ولایت فراه در این باره می‌گوید: «مشکلات در حال حاضر همین مشکلات راه ها است و حاصلات ما امسال بیشتر است اگر بازاریابی شود، احتمالأ درآمدهای لازمی را نصیب کشاورزان فراه خواهد ساخت.» بربنیاد آمارهای اتحادیه صادر کننده‌گان میوه‌های تازه در پایتخت، در حال حاضر روزانه تا صد موترتربوز از فراه به مرکز کابل وارد می‌شود. نجابت حیدری، رییس این اتحادیه می‌گوید تاکنون صادرات تربوز به بیرون از کشور آغاز نشده است: «صادرات ما به پاکستان نیست اکنون؛ به علت‌های گوناگون اما امید است که صادرات ما آغاز شود.» با این همه، شماری از باشنده گان پایتخت، از بلند بودن بهای میوه‌های تازه به ویژه تربوز در بازارهای پایتخت شکایت دارند. آنان می‌گویند همزمان با آمدن ماه مبارگ رمضان، بهای این میوه‌ها نیز افزایش یافته اند.

1 جوزا 1397 / معاذالله دولتی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید رئیس جمهور در نشستی از او و سه عضو دیگر این کمیسیون خواست اگر مخالف نصب برچسب ثبت نام روی کپی شناسنامه‌ها هستند، از وظایف‌شان استعفا کنند. کمیسیون مستقل انتخابات ده روز پیش اعلام کرد که رای دهندگان می‌توانند با استفاده از کپی شناسنامه نیز ثبت نام کنند. این نهاد نگرانی شماری از شهروندان کشور از تهدیدات امنیتی از سوی مخالفین مسلح را دلیل این تصمیم خواند. این شهروندان نگران اند که گروه‌های مخالف دولت با دیدن برچسب ثبت نام انتخابات بر اصل شناسنامه‌های آنان، خطراتی را برایشان فراهم سازند. اما پس از اعلام این تصمیم انتقادهای زیادی از حکومت آغاز شد که گویا این تصمیم به خواست رئیس جمهوری بوده و عده‌ای آن را زمینه‌سازی برای تقلب درانتخابات خواندند و کمیسیون انتخابات در چرخشی اعلام کرد که واجدان شرایط رای‌دهی تنها براساس شناسنامه‌های اصلی می‌توانند ثبت نام کنند. معاون مالی و اداری کمیسیون انتخابات که در تلویزیون آریانا در کابل صحبت می‌کرد، گفت در نشستی که اعضای کمیسیون انتخابات چند روز پیش با اشرف غنی داشتند، رئیس کمیسیون انتخابات به آقای غنی گفت که 4 نفر از اعضای کمیسیون مخالف تغییر طرزالعمل ثبت نام رای‌دهندگان و نصب برچسب‌ ثبت نام روی کپی شناسنامه‌ها هستند. به گفته آقای دولتی رئیس جمهور پس از آن گفت کسانی که مخالف این طرح هستند از وظایف‌شان کناره‌گیری کنند. آقای دولتی گفت اعضای کمیسیون پیش از نشست با رئیس جمهوری براساس آرای اکثریت، فیصله کردند که دیدگاه کمیسیون این است که طرزالعمل ثبت نام رای‌دهنده‌ها تغییر نکند. به گفته او در نشست با آقای غنی رئیس کمیسیون انتخابات "شاید نتوانست موضوع را درست به رئیس جمهوری منتقل کند و گفت که من موافقم و این چهار نفر مخالف اند." اما شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور هم که در همین برنامه شرکت داشت، با رد اظهارات آقای دولتی گفت که رئیس جمهوری خواهان برگزاری انتخابات شفاف و به موقع است. آقای مرتضوی گفت که در همان نشست خود او هم بوده و رئیس جمهور غنی تاکید داشته مشخصا از هیچ عضو کمیسیون نخواسته که از کارشان کناره‌گیری کنند بلکه به گفته او رئیس جمهور موظف است وقتی "کارهای برگزاری انتخابات به وقت و زمان و در مطابقت به قانون پیش نرود، نگران وضعیت باشد." کمیسیون مستقل انتخابات 7 عضو دارد و براساس قانون نهاد مستقلی است که رئیس جمهور نباید در تصمیم‌گیری‌های آن دخالت کند. انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی با حدود سه سال تاخیر به تاریخ ۲۸ میزان سال جاری برگزار خواهد شد. قرار است که انتخابات ریاست جمهوری نیز بهار سال آینده برگزار شود که این کمیسیون مسئولیت برگزاری آن را دارد. انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ یکی از جنجالی‌ترین انتخابات‌های کشور بود که در نهایت با پادرمیانی جان کری، وزیر خارجه وقت آمریکا منجر به تشکیل دولت وحدت ملی در کشور شد.

1 جوزا 1397 / بربنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع، ارزش بازرگانی میان افغانستان و ترکیه در سه سال پسین از حدود سه صد میلیون دالر  به حدود صد میلیون دالر کاهش یافته است.  دهلیز هوایی میان کابل و استانبول امروز گشایش یافت و در نخستین پرواز از این دهلیز، امروز به ارزش یک‌صدوسه هزار دالر، چهار هزار و پنج‌صد متر مربع قالین و پنج تن میوه خشک به ترکیه صادر شدند.  وزیر تجارت و صنایع می‌گوید که گشایش دهلیزهای هوایی و توسعه راه‌های بازرگانی در یک سال پسین، صادرات کشور را یک‌صدوشصت‌ونُه میلیون دالر بیشتر ساخته است.  به گفته وزارت صنعت و تجارت، ترکیه افزون بر آن‌که  بازار بزرگ برای کالاهای صادراتی کشور است، دهلیز رسیدن این کالاها به اروپا نیز است.  همایون رسا، وزیر صنعت و تجارت، گفت: «اقلام صادراتی افغانستان به کشور دوست ترکیه متنوع است. شامل گلیم و قالین، میوه‌های خشک، نباتات طبی و تولیدات صنایع دستی است.» عتیق الله نصرت، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع، گفت: «کارگوی هوایی نه تنها یک وسیله برای افزایش صادرات ما از طریق هوا به هند شد، بلکه در افزایش مجموع صادرات نیز نقش بسیار مهمی را بازی کرد. به عنوان یک راه بدیل و به عنوان یک فشار مثبت باعث شد که ما در صادرات ما از طریق زمین با مشکلات کمتر روبرو شویم.» از سویی هم دفتر مشاوریت رییس جمهور در امور مالی و بانکی می‌گوید که تفاهم‌نامه انتقال کالاهای صادراتی را به ترکیه با شرکت «ترکیش ایرلاینس» امضاء کرده است و به زودی دهلیز هوایی کابل - جده نیز گشایش خواهد یافت. سمیر رسا، مسوول روابط عامه دفتر مشاوریت رییس جمهور در امور مالی و بانکی، گفت: «حکومت تاجران ملی را کمک مالی می‌کند برای انتقال کالاهای تجارتی شان، برای افزایش صادرات و برای ایجاد دهلیزهای هوایی دیگری که به اساس تقاضا و خواست تاجران صورت می‌گیرد.» اوزان ارطغرل، سفیر ترکیه در افغانستان، گفت: «ارزش بازرگانی میان کشورهای ما، نخست، ظرفیت واقعی افغانستان را انعکاس نمی‌دهد، دوم، طبیعت واقعی روابط دوجانبه ما را، دوستی و برادری واقعی میان کشورهای ما را منعکس نمی‌سازد. سال گذشته ارزش بازرگانی میان دو کشور یک‌صدوهشت میلیون دالر بود که از نظر ما بسیار نابسنده است.» اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که از آغاز گشایش دهلیزهای هوایی میان افغانستان و هند و افغانستان و قزاقستان، تا کنون به ارزش بیش از پنجاه میلیون دالر کالاهای بازرگانی کشور به هند و قزاقستان صادر شده‌اند.

31 ثور 1397 / ادارۀ هوانوردی تلاش دارد که افغانستان را از فهرست محدودیت‌های خدمات هوانوردی اروپا، بیرون کند. با گذشت بیش‌از شش‌سال، هنوزهم نام افغانستان در فهرست محدودیت‌های خدمات هوانوردی اروپا جا دارد و ازهمین‌رو، شرکت‌های هوانوردی کشور اجازه انجام پروازهای مستقیم را به میدان‌های هوایی اروپا ندارند.هرچند درحال حاضر تنها دوشرکت بزرگ هوانوردی داخلی با داشتن امکانات نه‌چندان زیاد در کشور به‌کار استند و به‌گفتۀ مسؤولان این شرکت‌ها در بسیاری موارد با رقابت‌های ناسالم شرکت‌های بزرگی هوانوردی منطقه که هواپیماهای‌شان به افغانستان رفت‌وآمد می‌کنند، روبه‌رواند. ادارۀ هوانوردی تلاش دارد که افغانستان را از فهرست محدودیت‌های خدمات هوانوردی اروپا بیرون کند. محمودشاه حبیبی، رییس ادارۀ مستقل هوانوردی، گفت: «ما کارها را تقریبا نهایی کرده‌ایم و اکنون نوبت شرکت‌های هوانوردی است که خود را آماده بسازند دوماه پیش زمانی‌که من به اروپا رفتم، اروپایی‌ها قانع شده‌اند که ما باید از این فهرست بیرون شویم.» ادارۀ هوانوردی، هرچند از تلاش‌ها برای بیرون‌ساختن نام افغانستان از این فهرست خبر می‌دهد، اما مسؤولان شماری‌از شرکت‌های هوانوردی خصوصی می‌گویند که درحال حاضر رقابت‌های ناسالم شماری‌از شرکت‌های خارجی، از چالش‌ها فراراه شرکت‌های هوانوردی داخلی است. مسؤولان این شرکت‌ها می‌افزایند که برای آغاز پروازهای اروپا، آماده‌گی‌های لازم را دارند. این مسؤولان هرچند بیرون‌شدن افغانستان از فهرست محدودیت‌های خدمات هوانوردی اروپا به‌سود کشور می‌دانند، اما وجود راه‌کارهای نادرست حکومت در بخش خدمات هوانوردی و رقابت‌های ناسالم شماری‌از شرکت‌های بزرگ هوانوردی جهان در بازارهای کشور را بسیار زیان‌بار می‌دانند. رامین یورش، مسؤول توسعۀ بازرگانی شرکت کام‌ایر، گفت: «یکی‌از مشکلاتی‌که شماری‌از شرکت‌های هوانوردی با مشکل روبه‌رو شدند، وجود پالیسی آسمان باز برای پروازهای شرکت‌های خارجی در کشور بودند که عملی شد.» افغانستان بیش‌از شش‌سال پیش به‌علت نداشتن معیارهای لازم خدمات هوانوردی و وجود بی‌نظمی‌ها در نظام هوانوردی کشور، به فهرست محدودیت‌های خدمات هوانوردی اتحادیۀ اروپا شامل شد که پس‌از آن‌زمان هواپیماهای شرکت‌های افغانستان اجازۀ پرواز به میدان‌های هوایی ۲۷ کشور اروپایی را ازدست دادند. اکنون شرکت‌های هوانوردی داخلی با واردساختن هواپیماهای بزرگ به کشور به ازسرگیری پروازهای اروپا آماده‌گی می‌گیرند.

30 ثور 1397 / شهزاد آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشور با با ماتیو ریسمن رئیس تجارت بین المللی شرکت جهانی مایکروسافت دیدار نمود. در این دیدار هردو جوانب در مورد فراهم سازی لایسنس مخصوص برای افغانستان جهت استفاده موثر از برنامه های مایکروسافت، همکاری در راستای تعلیمات الکترونیکی، ارتقای ظرفیت کارمندان دولت و به خصوص تیم تخنیکی وزارت مخابرات و فراهم نمودن پشتیبان گیری موثر معلومات بحث و تبادل نظر نمودند. گفتنی است که در این ملاقات دکتور محمد همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور، مدینه قاسمی وزیر مختار سفارت افغانستان نیز حضور داشتند.

26 ثور 1397 / پس‌از «ترکیش ایرلاینس»، دومین شرکت هوانوردی ترکی نیز به بازار هوانوردی افغانستان پیوست. اداره مستقل هوانوردی ملکی، می‌گوید که شورای عالی اقتصادی آغاز پروازهای شرکت اتلس گلوبل را به افغانستان، منظور کرده‌است. سخن‌گوی این اداره می‌گوید که اتلس گلوبل، شرکت ترکی و با اعتبار جهانی است و ورود این شرکت به بازار هوانوردی افغانستان، سودمندی‌هایی را به مسافران به‌ویژه در بخش کاهش هزینه‌های پرواز درپی خواهد داشت. قاسم رحیمی، سخن‌گوی اداره مستقل هوانوردی ملکی، در این باره  گفت: «این درخواست مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام در شورای عالی اقتصادی دولت افغانستان، منظور شد. شرکت اتلس گلوبل، هفته چهار پرواز از اداره هوانوردی ملکی افغانستان تقاضا کرده‌است، اما بر مبنای موافقت‌نامه‌یی‌که ما با ترکیه داریم، در مجموع ۲۸ پرواز میان افغانستان و ترکیه درنظر گرفته شده‌است.» این اداره می‌افزاید که پروازهای شرکت «اتلس گلوبل» در کنار «ترکیش ایرلاینس» و دوشرکت داخلی‌که در حال حاضر به ترکیه پروازهایی دارند، رقابت را بیشتر و خدمات را بهتر خواهد ساخت.  از سوی‌هم، شماری‌از آگاهان امور اقتصادی از حکومت می‌خواهند که در برابر شرکت‌های جهانی، از شرکت‌های داخلی پشتیبانی کند و نگذارد سرمایه‌گذاری‌های داخلی ورشکست شوند. محمدعلی مشعل، آگاه امور اقتصادی، در این باره گفت: «این پیام‌آورندۀ دوخبر است: خبر مثبت، این‌که افغانستان توانسته‌است یکی‌از شرکت‌های بین‌المللی را به‌عنوان سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان جذب کند، و خبر بعد، این است که افغانستان نتوانسته‌است که کمپنی‌های داخلی را در افغانستان حمایت کند و بالاخره منجر به این شد که آن‌ها به سقوط مواجه شوند.» اتلس گلوبل، از شرکت‌های بزرگ هوانوردی ترکیه است که در سال ۲۰۰۱میلادی ایجاد شده‌است و در حال حاضر پروازهایش به ۳۶ کشور جهان انجام می‌شوند.

26 ثور 1397 / از سویی هم وزارت انرژی و آب بر نقش زنان در مدیریت منابع آبی تأکید می ورزد و می‌گوید که حضور زنان در سطوح رهبری و مدیریتی منابع آب کشور باید افزایش یابد. عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه حکومت  می‌گوید که هرگاه توجه لازم به مدیریت منابع آبی کشور نشود، دوام زندگی در بخش‌هایی از کشور، ناممکن خواهد شد. آقای عبدالله  می‌افزاید که هرچند وزارت انرژی و آب و شرکت آبرسانی برنامه‌هایی را برای مدیریت منابع آبی به راه انداخته اند اما نیاز است که تمامی نهادها و شهروندان کشور در این بخش مسؤولیت‌های شان را انجام دهند. وی می افزاید:«اگر در هر روز در زندگی ای جز درس و تربیه اولاد ای کشور نباشه فردا دوام زنده‌گی در بعضی از نقاط کشور ما ناممکن خواهد بود.» از سویی هم وزارت انرژی و آب بر نقش زنان در مدیریت منابع آبی تأکید می ورزد و می‌گوید که حضور زنان در سطوح رهبری و مدیریتی منابع آب کشور باید افزایش یابد. وزارت انرژی و آب این نشست را از بهر دریافت راهکارها برای تقویت نقش زنان در مدیریت منابع آبی برگزار نموده است. وزیر انرژی و آب می‌گوید که بخش چشم‌گیری از منابع آب کشور در خانه‌ها به مصرف می رسد و زنان با نقش فعالی که در خانواده‌ها دارند، می‌توانند در این مصرف صرفه جویی کنند . وی می افزاید که بخشی از مدیریت آب در سطوح بلند تر در نهادهای دولتی و خصوصی نیز باید به زنان واگذار شود.  علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب گفت:«نقش و حضور زنان در رأس رهبری و مدیریت منابع آب در وزارت انرژی و آب و سایر وزارت‌های که هم اکنون در بخش مصرف مدیریت منابع آب کار میکنند نقش قابل ملاحظه نقش ارزنده و نقشی نیست که برای ما رضایت بخش باشه." در این نشست زنان نخستین کسانی گفته می‌شوند که از محدودیت‌های منابع آبی آسیب پذیر استند. آسیب‌هایی که به گفتۀ وزیر انرژی و آب هم اکنون به زنان غور و بادغیس وارد شده است. مژگان مصطفوی، معیین وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت:«بیست متر در مناطقی است که آب های سطحی کشور پایان آمده آب آشامیدنی و اکثر آب های ما آلوده هستند.» شکیلا نظری، رییس روابط عامه وزارت امور زنان گفت:«قسمی که زنان ما روزانه با مصرف آب بیشتر سروکار دارند، بنا نه تنها به صرفه جویی دست بالا دارند که به نظافت، اسراف وهدر رفتن آن نیز باید توجه صورت بگیرد." وزیر انرژی و آب می‌گوید در حالی‌که رشد جمعیت فشار فزاینده‌یی را بر منابع آب وارد می سازد و بربنیاد بررسی‌های جهانی مصرف اب در جهان در هر بیست سال دو برابر می شود، اما منابع آب محدود باقی خواهند ماند، از همین رو مدیریت این منابع و سرمایه گذاری‌ها در این بخش باید در اولویت‌های ملی باشد.