آخرین عناوین داخلی

2 سرطان 1397 / مسؤولان حوزه‌ی دریایی کابل می‌گویند که کاهش سطح آب‌های زیرزمین روزافزون در پایتخت نگران کننده‌است و این‌کار سبب چالش‌های بزرگ در ولایت کابل خواهد شد. کاهش ۴۷درصدی بارنده‌گی‌های امسال در حوزه‌ی دریایی کابل، نگران‌کننده است و این‌کار سبب مشکلات زیاد شده‌است. مسؤولان حوزه‌ی دریایی کابل خشک‌سالی‌های امسال را در کشور به‌ویژه در ولایت کابل بسیار زیانبار می‌دانند و می‌گویند که آنان برای جلوگیری از زیان‌های ناشی از خشک‌سالی‌های امسال، شماری‌از تدابیری را روی‌دست گرفته‌اند. معروف مسیر، رییس حوزه‌ی دریایی کابل، در این باره گفت: «ناگزیری‌های وجود دارد و در قسمت مدیریت آب‌های این حوزه، مسؤولیت داریم و در این رابطه پلان‌های تدابیری را به‌خاطر استفاده از آب در سطح حوزه‌های فرعی هدایت داده‌ایم تا زمانی‌که ما از آب کمی‌ که وجود دارد استفاده خوب و مؤثر نمایم تا حداقل همان رسک‌هایی‌که در خشک‌سالی وجود دارد، آن‌را کم بسازیم.» درهمین‌حال، شماری‌از باشنده‌گان پایتخت با نگرانی‌از کاهش روزافزون سطح آب‌های زیرزمینی، حکومت را در تأمین آب بهداشتی آشامیدنی در بخش‌هایی از کابل ناتوان می‌دانند. آنان می‌گویند که در بیش‌از یک ماه گذشته، سه تا پنج‌متر سطح آب‌های زیرزمینی کاهش یافته‌اند. آنان کارکرد حکومت را برای تأمین آب آشامیدن بهداشتی در پایتخت انتقاد می‌کنند و می‌گویند که درحال حاضر بخش زیادی از پایتخت با کمبود آب روبه‌رو است. یکی‌از باشنده‌گان پایتخت، گفت: « بیشتر مردم که دچار بیماری‌ها می‌شوند، دلیلش همین آب است.» افغانستان از جمله کشورهایی با بیشترین منابع آب‌های روان در منطقه است، اما خشک‌سالی‌ها و کمبود آب آشامیدنی و آب برای کشت از مشکلات دوامدار در کشور بوده‌است. مسؤولان وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث می‌گویند که درحال حاضر در کنار کابل، بیش‌از ۲۰ولایت کشور با خشک‌سالی روبه‌رواند و زیان‌های ناشی‌از خشک‌سالی امسال در بخش‌های از کشور سبب بی‌جاشدن گروهی از مردم نیز شده‌است.

29 جوزا 1397 / آمارهای حکومت نشان می‌دهند که در جریان امسال بیش‌از بیست ولایت کشور با خشک‌سالی روبه‌رو شده‌اند. دراین‌میان، بیشتری زیان را خشک‌سالی‌ امسال به دام‌داری در کشور وارد ساخته‌است. وزارت زراعت و آبیاری، می‌گوید که خشک‌سالی‌های امسال، ۶۶درصد دام‌داری را در کشور متأثر ساخته‌است. مسؤولان این وزارت می‌گویند که نگرانی‌ها در بخش دام‌داری در کشور، بسیار جدی استند و درحال حاضر بیشترین دام‌ها با کمبود و نبود خوراک روبه‌رو هستند. سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که باوجود فراهم‌شدن کمک‌ها به دامداران، خطرسوی تغذی حیوانات و تلف‌شدن آن‌ها پابرجاست. اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت و آبیاری، گفت: «بدون شک که خشک‌سالی‌های امسال دامداری را متأثرساخته‌است اما ما تلاش داریم که هرچه زودتر به دامداران برسیم به آنان مواد خوراکی دام‌ها را توزیع کنیم تاکنون میلیون‌ها افغانی در این بخش هزینه شده‌اند و برنامه‌های بیشتری را در این بخش ما روی‌دست داریم.» این وزارت می‌افزاید که درحال حاضر بیشترین مواشی که خوراکه آن‌ها ازعلفچرها و چراگاه‌ها تهیه می‌شود، با سوی تغذی روبه‌رواند و بخشی از این مواشی تلف نیز شده‌اند. درهمین‌حال، وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث  طبیعی می‌گوید که خشک‌سالی‌های اخیر پنج‌میلیون دام را در کشور با دشواری‌ها روبه‌رو ساخته‌اند. محمدعمر محمدی، سخن‌گوی وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث، در این باره گفت: «خشک‌سالی‌های اخیر در بسیاری از بخش‌ها اثرهای منفی‌اش را گذاشته‌است به‌ویژه در بخش دام‌داری، همین‌اکنون تا پنج‌میلیون مواشی از خشک‌سالی متضرر شده‌اند.» بربنیاد اطلاعات داده‌شده، درحال حاضر ارزش دام‌داری کشور هفت میلیارد دالر تخمین می‌شود که در این‌میان تنها، بیش‌از بیست میلیون بز و گوسفند در کشور وجود دارند. شماری‌از آگاهان اثرات ناشی از خشک‌سالی امسال را بردام‌داری کشور بسیار زیان‌بار می‌دانند.

28 جوزا 1397 / بعد از حدود شش سال، انتقال ٥٥ هزار تُن زغال سنگ ذخيره شده در معادن ولسوالى روى دوآب سمنگان، از طريق ولسوالى خرم سارباغ به مرکز اين ولايت آغاز شد. از حدود شش سال به اين طرف، مردم به انتقال زغال سنگ معادن ولسوالى روى دوآب سمنگان، از طريق ولسوالى خُرم سارباغ به ايبک مرکز سمنگان اجازه نمى دادند و زغال اين معادن، با طى کردن دو چند فاصله، از طريق ولسوالی هاى دره صوف بالا و دره صوف پايين سمنگان، به ولایت بلخ انتقال داده ميشد. اين در حالى است که جادۀ خاکى دره صوف نيز در فصل زمستان، از اثر برفبارى به روى موترهاى باربرى مسدود می‌ شود. مردم خرم سارباغ، به انتقال زغال سنگ از اين ولسوالى اجازه نمى دادند و مى گفتند که عبور و مرور موترهاى بلندتناژ در جاده خاکى، محيط زيست را آلوده و باغ ها و زراعت را متضرر مى کرد. اما سید عبدالعلیم سادات عضو شوراى ولايتى سمنگان که باشنده ولسوالی خرم سارباغ است، گفت که عبداللطيف ابراهيمى والى سمنگان، از طريق گفتگو با مردم تلاش کرد که اين جاده بر روى موترهاى انتقال زغال باز شود. او افزود که بزرگان خرم سارباغ، به شرطى به رفت و آمد موترهاى باربرى که زغال را انتقال مى دهند، روى اين جادۀ خاکى اجازه داده اند که دولت همه روزه جاده را آب پاشى کند. همچنان موصوف گفت که در کوتاه مدت، ترميم اين جاده و در آينده ساخت و قيرريزى اين جاده نيز از شرايط مردم خرم سارباغ براى باز شدن جاده بر روى موترهاى انتقال زغال سنگ مى باشد. وى گفت که والى سمنگان، اين شرايط را پذيرفته و جاده امروز به روى موترهاى باربرى باز شده است. جاده يادشده از مرکز ايبک تا معادن در روى دوآب، از طريق خرم سارباغ، بيش از ١٥٠ کيلومتر مى باشد.  خال محمد حقجو ولسوال روی دو آب گفت که در چهارده منطقه اين ولسوالى زغال کشف شده؛ اما تنها از دو محل (آبخورک و علاوالدين) زغال استخراج مى شود. موصوف افزود که در معدن زغال سنگ آبخورک، بیش از ٥٥ هزار تن زغال استخراج و ذخيره شده؛ اما معدن علاوالدين ذخيره ندارد. به گفته او اکنون اين زغال سنگ معدن آبخورک که ارزش مجموعى آن، به حدود يکصد ميليون افغانى مى رسد، انتقال و بازار عرضه خواهد شد.

26 جوزا 1397 / انجمن توسعۀ بین‌المللی، یک صندوق مالی امتیازدهی از بانک جهانی است که این پروژه را، تمویل می‌کند. بانک جهانی گفته‌است که برای تقویت بازرگانی میان افغانستان و پاکستان، هزینه توسعه یک دهلیز اقتصادی را در گذرگاه خیبر فراهم می‌کند.  به‌گفتۀ مقام‌های بانک جهانی، این بانک بیش‌از نیم میلیارد دالر را برای دو پروژه برای پشتیبانی از انرژی‌های تجدیدپذیر در ولایت سند پاکستان و گسترش فعالیت اقتصادی میان افغانستان و پاکستان از طریق توسعه یک دهلیز اقتصادی در امتداد گذرگاه خیبر، فراهم می‌کند.  الانگو پتچماتو، رییس بانک جهانی برای کشور پاکستان، گفته‌است: «این پروژه‌ها با توجه به تولید انرژی خورشیدی که از کل ولایت سند از آن بهره‌مند می‌شود و از بازرگانی میان پاکستان و افغانستان از طریق ارتباطات منطقه‌یی حمایت می‌کند و توسعۀ بخش خصوصی در کنار دهلیز گذرگاه خیبر، نیازهای انرژی سند را مورد بررسی قرار می‌دهد.» آقای پتچماتو، افزوده‌است : «ساخت یک بزرگ‌راه چهارکیلومتری ۴۸کیلومتری‌که پاکستان و شرکای تجارتی منطقه‌یی خود را در آن متصل می‌کند و ارتقاء زیرساخت‌های کشور، جزء مهمی از سیاست‌های رشد پاکستان است.» پروژۀ اقتصادی دهلیز ۴۶۰میلیون دالری گذرگاه خیبر برای مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و بازرگانان در پاکستان و افغانستان و جمهوری‌های آسیای مرکزی از طریق کاهش زمان و هزینه حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، بهره‌مند خواهند شد. زیرساخت بهتر و گذرگاه مرزی موثرتر، به بیماران و دانشجویان افغانستان که به پاکستان می‌آیند، کمک خواهند کرد.

22 جوزا 1397 / اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید که جا گرفتن نام پاکستان در فهرست خاکستری گروۀ اقدامات مالی جهان، افغانستان را از رهگذر کارگیری از کلدار پاکستانی در دادوستدهای روزانه زیانمند خواهد ساخت. قرار است که تا پایان ماه جاری میلادی، گروه اقدامات مالی جهانی (فتف) نام پاکستان را در فهرست خاکستری معاملات پولی جهان بگنجاند. پیش بینی‌هایی وجود دارند که با اینکار، گذشته از بسته شدن دروازۀ بانک‌های جهانی بروی پاکستان، ارزش کلدار پاکستانی در برابر دالر تا۳۰ درصد رکود خواهد کرد. اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید با درنظرداشت این‌که در بیش از سیزده ولایت کشور کلدار پاکستانی میچلد و میلیاردها کلدار پاکستانی در سیستم پولی کشور در گردش است، این کار بر بازرگانان و شهروندان کشور نیز اثرهای ناگواری خواهند داشت. توفیق داوری، معاون اتاق تجارت و صنایع در این باره گفت: «در حال حاضر، میلیاردها کلدار پاکستانی نزد بازرگانان و مردم عادی در بخش‌هایی از کشور است حکومت باید جلو چلش کنونی این پول را در دادوستد روزمره بگیرد و نیز برای جلوگیری از زیان های احتمالی آن در آینده جلوگیری کند.» بانک مرکزی، هرچند مشکلات در این بخش را در افغانستان می‌پذیرد، اما می‌گوید که مطابق قانون، این بانک نمی‌تواند در این بخش اقدامی کند. ایمل هاشور، سخ‌نگوی بانک مرکزی بیان داشت: «ما بدون شک می‌دانیم که زیان‌های در این بخش متوجه مردم است اما این کارخود از آنها است که از این ارزها استفاده می‌کنند، ما از مردم می‌خواهیم که جایگزین کلدار، افغانی را بسازد.» بربنیاد اطلاعات بانک مرکزی، در یک سال پسین ارزش کلدار پاکستانی در برابر دالر نُه اعشاریه پنج درصد، کاهش یافته است .مسؤولان این بانک، می‌گویند که بانک مرکزی در صورت زیانمند شدن کاربران کلدارپاکستانی دردادوستدهای بازرگانی شان، مکلفیتی نخواهند داشت. در حال حاضر، در کنار ولایت های مرزی کشور با پاکستان، در شماری از ولایت های مرکزی کشور، کلدار پاکستانی به گونۀ گسترده می‌چلد. هرچند بانک مرکزی ارقام دقیق از کلدار در گردش نظام پولی کشور چیزی نمی‌داند، اما بخش خصوصی می‌گوید که چهل درصد دادوستد بازرگانی کشور در حال حاضر با کلدارپاکستانی صورت می گیرد.

22 جوزا 1397 / وزارت ماليه مى گويد که پروتوکول صادرات جلغوزۀ افغانستان به بازارهاى چين، ميان مقام هاى دو کشور به امضا رسيد. در خبرنامه وزارت ماليه آمده است که پروتوکول صادرات جلغوزه افغانستان به مارکيت هاى چين، روز گذشته در حاشیۀ هجدهمین نشست سازمان همکاری شانگهای در شهر چينگداو جمهورى مردم چين؛ بين جانان موسی زی  سفیر افغانستان مقیم آن کشور، و نای یوفنگ مسئول ادارۀ گمرکات چین در حضور داشت اکلیل حکیمی، وزیر مالیه امضا شد. در خبرنامه آمده است که جانبین بر تطبیق این پروتوکول تأکید نمودند و آنرا گام مثبت در بخش تسهیلات تجارت میان دو کشور خواندند. منبع بدون ارایه جزییات در مورد پروتوکول نوشته است که مقام هاى دو کشور، در رابطه به بهبود روابط تجارتى ميان افغانستان و چین و فراهم شدن سهولت ها جهت افزايش صادرات کالاهاى افغانستان به مارکيت هاى چين بحث و تبادل نظر نمودند. اين در حالى است که به اساس يک گزارش، اتحاديه صادرکنندگان جلغوزه در کابل، سال گذشته در يک نشست خبرى گفتند که سالانه در افغانستان ٣٣ هزار متريک تُن جلغوزه توليد و از آن جمله، تنها ١٠٠٠ تُن به نام افغانستان و متباقى از طريق پاکستان و به نام و نشان آن کشور به ساير کشورها صادر مى گردد. آنان از حکومت تقاضا داشتند که برای جلوگيرى از اين کار، اقدام جدى نمايد.

20 جوزا 1397 / سفیر چین می‌گوید افغانستان انتظارهای زیاد از نشست همکاری‌های شانگهای دارد و حکومت چین نیز تلاش دارد تا افغانستان را در پروژه «کمربند و راه» این کشور شامل سازد. سفیر چین در کابل، می‌گوید که کشورش تلاش دارد تا افغانستان را در پروژۀ «کمربند و راه» این کشور که یک پروژۀ بزرگ منطقه‌یی است، شامل سازد. لیو جین سونگ، می‌‌گوید که افغانستان توقع زیادی از نشست سازمان همکاری‌های شانگهای دارد و یکی از آن‌ها سود جستن از پروژۀ کمربند و راه است: «افغانستان انتظار دارد که از پروژۀ کمربند و راه سود بیشتر ببرد. افغانستان توقع بسیار زیاد از نشست سازمان همکاری‌های شانگهای دارد.» سفیر چین، این سخنان را در حالی ابراز می‌کند که رییس جمهور اشرف غنی، در رأس یک هیئت بلند پایۀ دولتی در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای در چین شرکت کرده است. لیوجینسونگ، همچنان بیان کرد که نشانه‌های مثبت از سکتورهای مختلف اجتماعی افغانستان به چشم می‌خورند و این همه نشانه‌های پیشرفت می‌باشند. در همین حال وزارت اقتصاد افغانستان، می‌گوید که افغانستان به دلیل موقعیت مهم راهبردی اش، بخشی از پروژۀ کمربند و راه است و این پروژه می‌تواند در بهبود ثبات اقتصادی افغانستان کمک کند. سهراب بهمن، سخن‌گوی وزارت اقتصاد، گفت: «ما باید به امور داخلی مان توجه کنیم. سیستم راه‌آهن ما باید ساخته شود.» آگاهان امور اقتصادی نیز می‌گویند که پروژۀ کمربند و راه، از اهمیت حیاتی در منطقه برخوردار است و افغانستان باید تلاش کند تا در این پروژه شامل شود. محمد یوسف رهنورد، مشاور شورای مشترک تجارتی افغانستان و چین در این باره اظهار داشت: «این پروژه برای ایجاد روابط تجارتی ساخته می‍شود. این گونه پروژه‌ها از جمله پروژه‌های بُرد-بُرد برای افغانستان و چین می‌باشند.» پروژه کمربند و راه یک پروژۀ انکشافی است که از سوی حکومت چین پیشنهاد شده است و هدف آن اتصال منطقه‌یی و ایجاد همکاری‌های بیشتر میان کشورهای منطقه می‌باشد. این پروژه تا سال ۲۰۱۶میلادی به نام پروژه «یک کمربند و یک راه» یاد می‌‌شد و پس از آن به نام پروژه «کمربند و راه» تغییر یافت. حکومت چین می‌گوید که هدف این پروژه اتصال منطقه‌یی و افزایش همکاری‌ میان کشورهای منطقه می‌باشد در حالی‌که منتقدان می‌گویند چین از این طریق می‌خواهد نقشش را در مسایل جهانی برجسته‌تر سازد و یک شبکه تجارتی را ایجاد کند که مرکز آن چین باشد.

17 جوزا 1397 / هرچند وزارت انرژی و آب، می‌گوید که بیش از ۹۰درصد کار این پروژه تکمیل شده است، اما بخش زیادی از بلندای دیوار این بند تکمیل نشده است. نزدیک به سه ماه از زمان تعیین شده برای بهره برداری بند شاه و عروس می‌گذرد، اما وزارت انرژی و آب می‌گوید که کار ساخت این بند شش ماه و یا هم یک سال دیگر به درازا خواهد کشید. هرچند وزارت انرژی و آب، مشکل استملاک را از علت‌های تأخیر کار این پروژه می‌گوید اما ولسوال شکر دره، مشکلات مالی و فنی شرکت پیمان کار و وزارت انرژی و آب را علت به درازا کشیدن کار این پروژه می‌گوید. اما، بیشتر از به درازا کشیدن کار این بند، درز برداشتن دیوار آن مردم را نگران ساخته است. وزارت انرژی و آب، پیش از این درز برداشتن دیوار بند شاه و عروس را شایعه می‌گفت و اکنون آن‌را مشکل جدی نمی‌داند. معروف مسیر، رییس حوزه دریایی کابل در این باره گفت: «هر پروژه ساختمانی به خصوص بندها نارسایی‌ها و کوتاهی‌های خودش را دارد که آن‌ها بسیار جدی نیستند. حتمأ بعضی ترک‌ها که نه تنها در ساختمان بند، در ساختمان تعمیرها و در همه جا بوجود می‌آیند، آن‌ها حد مجاز خود شان را دارند و در آن راستا اقدام هایی صورت گرفته و این کار بسیار بخوبی به پیش می رود.» هرچند وزارت انرژی و آب، می‌گوید که بیش از ۹۰درصد کار این پروژه تکمیل شده است، اما بخش زیادی از بلندای دیوار این بند تکمیل نشده است. بلندای دیوار این بند تا حال به ۵۰ متر رسیده، که باید ۲۷متر دیگر هم بلند برده شود. فراهم سازی آب آشامیدنی بهداشتی برای بیش از صد هزار باشندۀ کابل، آبیاری یک هزار هکتار زمین و تولید بیش از یک میگاوات برق همه در انتظار بهره برداری این پروژه ۴۸میلیون دالری است.

15 جوزا 1397 / وزارت احيا و انکشاف دهات، با امضاى قرارداد ٩٩ پروژۀ آب رسانى با شوراهای انکشافی ٢١ ولایت کشور، اعلام کرد که نزديک به ١٧ میلیون نفر در کشور، نیاز به دسترسی به آب آشامیدنی صحی دارند. این پروژه های انکشافی در ولایت های کابل، خوست، بلخ، بادغیس، جوزجان، سمنگان، پنجشیر، تخار، غزنی، پروان، غور، بدخشان، ننگرهار، بامیان، دایکندی، هلمند، زابل، پکتیا، فاریاب، کندهار و نورستان تطبیق میشود. مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات، در مراسم امضاى اين قراردادها گفت که هزینه مجموعی پروژه هايی که با شوراهای انکشافی به امضا رسید، بیش از ٢٤٠ میلیون افغانی است که از جانب وزارت مالیه و یونیسف تمویل میشود. موصوف علاوه کردکه پروژه هايی که امروز قرارداد آنها با شورا های انکشافی به امضا رسید؛ شامل  حفر چاه های آب آشامیدنی، ساخت شبکه های آبرسانی، اعمار ذخایر آب آشامیدنی و اعمار کانال آبیاری میباشد. به گفته وزیر احیا و انکشاف دهات، این پروژه ها در حدود ١٧٦ هزار روز کاری را ایجاد کرده و بیش از ٢٢ هزار خانواده از این پروژه ها مستفید خواهند شد و این پروژه ها در چهار چوب برنامه آبرسانی، آبیاری و حفظ الصحه محیطی تطبیق میشود. کريمى گفت که در حال حاضر، نزدیک به ١٧ میلیون نفر در افغانستان نیاز به دسترسی به آب آشامیدنی صحی دارند که در حدود ٦٣ فیصد مردم را تشکیل میدهند، که از این جمله ٥٣ فیصد آنها در دهات زندگی میکنند. وزارت احياوانکشاف دهات مى گويد که با توجه به خشک سالی که در پیش روی مردم در کشور قرار گرفته است، اين وزارت و بر نامه ملی آبرسانی تدابیر مشخصی را برای کاهش فشار های ناشی از خشک سالی روی دست گرفته اند، که از آن جمله تطبیق سریع پروژه های آبرسانی در این ولایات میباشد. طبق سروی وزارت احیا و انکشاف دهات، در حدود ٢٠ ولایت کشور با مشکل خشک سالی روبرو هستند که از این جمله ٩ ولایت با مشکل حاد کمبود آب مواجه اند.

11 جوزا 1397 / معاون اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید که در چند سال اخیر، شماری از سرمایه گذاران با پیشینۀ بیش از۲۰ سال در بخش بازرگانی، ناگذیرشده اند تا از ادامۀ کار دست بکشند. اتاق تجارت و صنایع، از کاهش چشمگیر ارزش بازرگانی کشور خبر می‌دهد و می‌گوید که در سال‎های اخیر ارزش بازرگانی افغانستان از حدود ۱۵میلیارد دالر به ۷میلیارد دالر کاهش یافته است. مسؤولان این اتاق، علت این کاهش را در مشکلات در بخش بازرگانی و نیز رکود اقتصادی شماری از شرکت‌های بازرگانی می‎‌دانند. معاون اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید که در چند سال اخیر، شماری از سرمایه گذاران با پیشینۀ بیش از۲۰ سال در بخش بازرگانی، ناگذیرشده اند تا از ادامۀ کار دست بکشند. خانجان الکوزی، می‎افزاید: «در سال‌های گذشته، ارزش بازرگانی ما با جهان سالانه تا پانزده میلیارد دالر می‌رسید، اما اکنون به شش تا هفت میلیارد می‌رسد که بسیار کاهش یافته است و این همه و همه نتیجۀ مشکلاتی است که بازرگانان با آن‌ها روبرواند.» اما، وزارت صنعت و بازرگانی، ارزش بازرگانی کشور را که شامل صادرات و واردات می‌شود، در سه سال اخیر با اندک تفاوت بیش از هشت میلیارد دالر می‌گوید. مسافر قوقندی، سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که در این میان، ارزش صادرات کشور با گذشت هرسال بهبود یافته است: «دواران پول در بازرگانی ما در سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ با تفاوت اندک بیش از هشت میلیارد دالر است اما، در سال گذشته میزان صادرات ما که در سال ۲۰۱۵ به بیش از پنج صد میلیون دالر می رسید سال گذشته به بیش از هفت صد میلیون دالررسیده است.» از سویی هم، شماری از بازرگانان با درنظرداشت افزایش ناامنی‌ها و مشکلات با شماری از کشورهای همسایه در بخش ترانزیت و بازرگانی، می‌گویند که این‌کار یکی از علت‌های کاهش پول در دواران بازرگانی کشور است.

10 جوزا 1397 / بربنیاد اطلاعات شورای عالی صنایع، در حال حاضر پانزده کارخانه بزرگ پروسس چرم و تنها یک کارخانه تولید چرم در کشور فعالیت دارند و از همین رو بخش بزرگ پوست تولید شده در افغانستان صادر می شود و کارخانه های پروسس چرم نود درصد چرم مورد نیاز شان را وارد می کنند. شورای عالی صنایع می‌گوید که کارخانه‌های چرم سازی در ولایت‌ها بلخ و ننگرهار بسته شده اند و این موضوع باعث نگرانی است. رییس این شورا قاچاق، مشکلات زیربنایی و آنچه را که نبود پشتیبانی لازم حکومت از این صنایع می‌گوید، علت توقف کار این کارخانه‌ها می‌داند. عبدالجبار صافی، رییس شورای عالی صنایع می‌گوید که همانند دیگر بخش‌های صنایع در کشور، صاحبان صنایع چرم نیز آن  مواد خامی را وارد می کنند که نخست در افغانستان تولید و پس از اندک پروسس در کشورهای همسایه دوباره به افغانستان وارد می‌شود: «در افغانستان گوشت زیاد استفاده می‌شود و پوست حیواناتی که ذبح می‌شوند به کراچی می‌رود و آنجا پروسس و از آن چرم ساخته می‌شود و دوباره به افغانستان وارد می‌شود. یعنی با بهای ده افغانی از ما پوست می‌خرند و با بهای صد افغانی دوباره چرم بر ما می‌فروشند.» بربنیاد اطلاعات شورای عالی صنایع، در حال حاضر پانزده کارخانه بزرگ پروسس چرم و تنها یک کارخانه تولید چرم در کشور فعالیت دارند و از همین رو بخش بزرگ پوست تولید شده در افغانستان صادر می شود و کارخانه های پروسس چرم نود درصد چرم مورد نیاز شان را وارد می کنند. کمبود برق از یک سو و بهای بلند آن از سوی دیگر، کرایه های هنگفت زمین های کارخانه و دسترسی نداشتن کارخانه داران به زمین صنعتی از چالش های بزرگ این کارخانه ها گفته می شوند. عجب خان، کارمند یکی از کارخانه های تولید پاپوش در این باره می‎گوید: «هشت ساعت ما هیچ برق نداریم. دیشب هم دوازده شب برق رفت و صبح ساعت هشت آمد. در برق ما مشکلاتی وجود دارند.» در همین حال، وزارت تجارت و صنایع می گوید که به تازه گی نشستی برای بررسی چالش های صنایع چرم برگزار کرده است و تلاش ها برای توسعه این صنایع براه انداخته شده اند. مسافر قوقندی، سخن گوی وزارت صنعت و تجارت گفت: «وزیر صنعت و تجارت هدایت داده است تا گروه ها مشخص شوند، مثلأ  پوست قره قل، چرم، بخش بوت این ها همه جدا شوند و جداگانه در بارۀ هر کدام آن ها بحث شود که چطور می توانیم مشکلاتی را که امروز فرا راه صنعت چرم است، مرفوع بسازیم.»  صاحبان صنایع چرم انتظار دارند که بزودی بربنیاد تصمیم هایی که در شورای عالی اقتصادی گرفته شده اند زمین کافی به دسترس شان قرار گیرد و با بهره برداری پروژه های برق رسانی تا یک سال دیگر مشکل کمبود برق شان نیز تا اندازه زیاد حل شود، اما می گویند حکومت تا هنوز راهکاری را برای حل مشکل قاچاق پوست به بیرون و قاچاق پاپوش و تولیدات چرمی دیگر به داخل کشور که بیش از همه بقای صنایع چرم کشور را تهدید می کند، ارائه نکرده است.

9 جوزا 1397 / وزارت انرژی و آب ساخت بند کمال خان را که بر دریای هلمند ساخته می‌شود، گام بزرگی در راستای مدیریت آب‌های کشور و عملی سازی معاهده هیرمند می‌داند. وزارت انرژی و آب کشور روز سه‌شنبه (۸ جوزا) از پیشرفت در کار ساخت بخش پایانی بند کمال خان خبر داده‌است. آصف غفوری، رییس دفتر وزیر انرژی و آب می‌گوید که هیچ مشکلی فرا راۀ کارهای ساخت این بند وجود ندارد و احتمال آن میرود که بخش پایانی این بند زودتر از میعاد پیش بینی شده به بهره‌برداری سپرده شود.  او افزود: « ۴۲ ماه ما وقت داشتیم، از ۴۲ ماه، دوازده ماه گذشته و سی ماه دیگر ما باقی داریم. سرعت کار به حدی است که قابل پیش‌بینی است که پیش از موعد تعیین شده، شرکت بتواند کار پروژه را نهایی کند.» از سوی دیگر شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که ناامنی‌ها بخش بزرگی از پروژه‌های توسعه‌یی را در غرب و جنوب غرب کشور زیانمند ساخته‌اند. این آگاهان از حکومت می‌خواهند که نگذارد کار ساخت بند کمال خان نیز با چالش روبرو شود.  هرچند ناامنی‌های ولایت فراه، چگونگی ساخت بند بخش آباد این ولایت را زیر پرسش برده‌است، اما در همسایگی فراه در ولایت نیمروز، که کار ساخت بند کمال خان در آن ادامه دارد، وزارت انرژی و آب می‌گوید که کارهای این بند بربنیاد جدول زمان‌بندی شده و بی هیچ مشکلی به پیش می‌رود.  همچنان شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که با تهدیدهای روز افزون خشکسالی به ویژه در غرب و جنوب غرب کشور، اهمیت و نیازمندی به بهره‌برداری از بند کمال خان و دیگر بندهای آب در این بخش‌های کشور بیشتر می‌شود.عبدالواسع حیدری، آگاه امور اقتصادی گفت:« بیشتر پروژه‌ها که به عقب می‌مانند یا به موقع اجراء نمی‌شوند، علت شان اختلاف‌های داخلی استند. امیدوار استیم متصدیان امور، رهبران افغانستان، بندها را قربانی نسازند.» کار بخش سوم یا پایانی بند کمال خان را یک شرکت افغانی-ترکی با هزینه ۷۸ میلیون دالر به پیش می‌برد و قرار است که با بهره‌برداری از این بند، افزون بر تولید نُه میگاوات برق، با ذخیره شدن بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب آب، ۱۵۰ هزار هکتار زمین آبیاری گردد.