شناسه خبر:10251
آغاز پروازهای شرکت کام ایر به میدان هوایی تاشکند، گذشته از گسترش روابط هوانوردی با ازبیکستان، زمینه ها را برای ترانزیت مسافران از راه این کشور به اروپا و امریکا نیز فراهم خواهد ساخت.

پروازهای مستقیم میان افغانستان و ازبیکستان آغاز شدند

  • انداز قلم

10 قوس 1396/ آغاز پروازهای شرکت کام ایر به میدان هوایی تاشکند، گذشته از گسترش روابط هوانوردی با ازبیکستان، زمینه ها را برای ترانزیت مسافران از راه این کشور به اروپا و امریکا نیز فراهم خواهد ساخت. پروازهای مستقیم میان افغانستان و ازبیکستان، روز گذشته با پرواز یک هواپیمای شرکت هوایی «کام ایر» از افغانستان به ازبیکستان، آغاز شدند. مسؤولان ادارۀ هوانوردی، می گویند که پس از این، هفتۀ دو پرواز از افغانستان به ازبیکستان و همین طور دو پرواز از تاشکند به کابل، انجام خواهند شد. محمود شاه حبیبی، رییس ادارۀ هوانوردی می گوید که با گسترش همکاری های شرکت های هوانوردی افغانستان و ازبیکستان، راه دومی ترانزیت مسافران افغانستان به اروپا و امریکا فراهم خواهد شد. وی می افزاید: «ما تلاش داریم که راه های ترانزیت برای مسافران ما بیشتر شوند. پیش از این، ما تنها به امارات و ترکیه و ابسته بودیم؛ در این بخش اما، اکنون مسافران می توانند از راه ازبیکستان نیز به جهان بروند.» از سویی هم، مسؤولان شرکت هوایی کام ایر می گویند که در یک معامله بازرگانی با شرکت «ازبیک ایر»، قرار است پروازهای افغانستان - اروپا و افغانستان – امریکا نیز آغاز شوند. آغاز پروازهای شرکت کام ایر به میدان هوایی تاشکند، گذشته از گسترش روابط هوانوردی با ازبیکستان، زمینه ها را برای ترانزیت مسافران از راه این کشور به اروپا و امریکا نیز فراهم خواهد ساخت. مسؤولان شرکت کام ایر می گویند که پس از این، مسافران افغانستان که به هدف اروپا و امریکا می روند، می توانند با هزینۀ کمتر و در وقت کم، به ازبیکستان انتقال یابند و در آن کشور با هواپیما های شرکت ازبیک ایر، به این کشورهای مورد نظر انتقال خواهند یافت. زمری کامگار، رییس شرکت هوایی کام ایر می گوید، مسافران می توانند تکت های امریکا و اروپا را از کابل دریافت کنند. رییس شرکت کام ایر در این باره افزود: «ما تلاش داریم که به زودی تفاهم نامه را با حکومت ازبیکستان امضا کنیم که بر بنیاد آن، مسافرانی ما که پاسپورت اروپایی داشته باشند در هفتاد ساعت ویزۀ ازبیکستان را درمیدان هوایی، اخذ کنند.» در حال حاضر، بیشترین مسافرانی که از افغانستان به اروپا و امریکا می روند، از مسیر امارات متحده عرب و ترکیه به این کشورها ترانزیت می شوند. مسؤولان ادارۀ هوانوردی می گویند که تلاش دارند در کنار مسیر کنونی، یک راه دیگر برای ترانزیت مسافران از افغانستان به اروپا و امریکا نیز جستجو کنند.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد