شناسه خبر:10252
گزارش تازۀ سیگر نشان می دهد دستگاه هایی که برای بررسی کالاها و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در بندرهای افغانستان کارگذاری شده بودند، از کار افتاده اند و بسیاری از آنان اکنون غیرفعال اند.

۶۲ میلیون دالر پول هزینه شده روی بندرهای افغانستان به هدر رفته‎ است

  • انداز قلم

11 قوس 1396 / گزارش تازۀ سیگر نشان می دهد دستگاه هایی که برای بررسی کالاها و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در بندرهای افغانستان کارگذاری شده بودند، از کار افتاده اند و بسیاری از آنان اکنون غیرفعال اند. گزارش اخیر بازرس ویژۀ ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان، نشان می دهد که بیش از ۶۲میلیون دالر پول هزینه شدۀ امریکا روی تجهیزات بندرها و گمرک های افغانستان، به هدر رفته است. در این گزارش آمده است که امریکا، بیش از هشت «سکنر» معیاری را برای ارزیابی کالاها و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در مرزهای رسمی برای افغانستان خریداری کرده است، اما تا اکنون بسیاری از این سکنرها، غیرفعال هستند. با این همه، وزارت مالیه می گوید که نبود برنامه های حفظ و مراقبت، سبب شده تا شماری از این و دستگاه ها، از فعالیت بازمانند. احمد رشاد پوپل، رییس عمومی گمرک های وزارت مالیه در این باره گفت: «شماری از این سکنرها که خراب هستند، ما به تازه گی در تلاش استخدام یک شرکت از یک منبع واحد هستیم که این سکنرها را ترمیم کنند و دوباره آن ها به کار گرفته شوند.» در همین حال، اتاق تجارت و صنایع می گوید که سکنرهای معیاری که در مرزهای کشور به ویژه در تورخم، نصب شده اند عمدأغیرفعال شده اند. خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع می افزاید: «در بسیاری از بندرهای کشور، تجهیزات به علت افشا نشدن فساد، عمدأ از فعالیت باز میمانند؛ در گمرگ تورخم یک سکنر بود که بسیار خوب کار می کرد و مشکلات ما هم حل شده بودند، اما پس از یک ماه عمدأ غیرفعال شد.» در گزارش سیگر، ارزش این تجهیزات که شامل هشت سکنر نیز است، بیش از شصت و دو میلیون دالر گفته شده است. یافته های سیگر نشان می دهند که این تجهیزات، پس از آن که مربیان خارجی سرحدات را ترک کردند و تجهیزات به حکومت افغانستان تسلیم داده شد، در بیرون کابل غیرفعال گردید.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد