شناسه خبر:10255
مقام های وزارت زراعت پیش بینی می کنند که در سال جاری در حدود هشت تُن زعفران در کشور برداشت خواهد شد. نخستین جشنوارۀ زعفران، امروز با حضور شماری از کشاورزان و سرمایه گذاران در کابل راه اندازی شد.

نخستین جشنوارۀ زعفران در کابل راه اندازی شد

  • انداز قلم

13 قوس 1396 / مقام های وزارت زراعت پیش بینی می کنند که در سال جاری در حدود هشت تُن زعفران در کشور برداشت خواهد شد. نخستین جشنوارۀ زعفران، امروز با حضور شماری از کشاورزان و سرمایه گذاران در کابل راه اندازی شد. مقام ها در وزرات زراعت و آب یاری، هدف از راه اندازی این جشنواره را تشویق کشاورزان برای افزایش کشت این گیاه در کشور می گویند. لطف الله راشد، سخن گوی این وزارت می گوید که امسال، در چهارده ولسوالی ولایت کابل بر گسترۀ پنجاه جریب زمین، پیازِ زعفران کِشت شده بود که تا دوازده کیلوگرام زعفران از آن بدست آمده است. وی در این باره می افزاید: «هدف ما امسال این بود که، ما سه هزار هکتار زمین را در ۳۰ ولایت تحت پوشش قرار می دهیم و میزان تولید زعفران نیز به هشت تُن خواهد رسید.» درهمین حال، شماری از زعفران کاران در کابل می گویند که حکومت باید برای ترویج بیشتر کِشت زعفران در ولایت کابل، برنامه های بیشتری را عملی سازد. آنان، کشت زعفران در ولسوالی های کابل را برای افزایش درآمدهای کشاورزان، بسیار مهم است. احمد شاه، یکی از این کشاورز گفت: «باید کشت زعفران، انکشاف داده شود و کشاورزان حمایت شوند.» زیارت گل، یک کشاورز دیگر نیز افزود: «امسال در پنج بسوه زعفران کشت کردیم این کافی نیست، باید افزایش یابد و نیز بازاریابی شود برای تولیدات زعفران در کشور.» این زعفران کاران باور دارند که اگر حکومت برای ترویج کشت زعفران در کشور تلاش کند، این گیاه می تواند بدیل خوبی برای کشت مواد مخدر شود.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد