شناسه خبر:10257
از جمع ١٢ نامزد وزير معرفى شده از سوى حکومت، ١١ تن راى اعتماد ولسى جرگه را به دست آوردند؛ اما تنها نامزد وزير وزارت معادن و پطرولیم در ميان اين ١٢ تن، موفق به گرفتن راى اعتماد اين جرگه نشد.

ولسى جرگه به ١١ نامزد وزير راى اعتماد داد

  • انداز قلم

13 قوس 1396 / از جمع ١٢ نامزد وزير معرفى شده از سوى حکومت، ١١ تن راى اعتماد ولسى جرگه را به دست آوردند؛ اما تنها نامزد وزير وزارت معادن و پطرولیم در ميان اين ١٢ تن، موفق به گرفتن راى اعتماد اين جرگه نشد.  دوازده نامزد وزير حکومت، در چهارم قوس براى به دست آوردن راى اعتماد، به ولسى جرگه معرفى شدند، در روزهاى اخير برنامه هاى کارى شان را به جرگه ارايه کردند و امروز در اين جرگه براى آنان صندوق هاى راى گذاشته شد. در نشست امروزى ولسى جرگه، ٢٢٥ تن از اعضاى جرگه حاضر بودند و هر نامزد وزير، براى گرفتن راى اعتماد جرگه، به اخذ ١١٣ راى تاييد نياز داشت. شهزادگل آریوبی نامزد وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با کسب ١١٥ راى تاييد، مصطفی مستور نامزد وزارت اقتصاد با کسب ١٥٥ راى تاييد، محمد شفیق گل آغا شیرزی نامزد وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل با به دست آوردن ١٥٨ راى تاييد، طارق شاه بهرامی نامزد وزارت دفاع ملى با داشتن ١٤١ راى تاييد، نصیراحمد درانی نامزد وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با کسب ١٤٤ راى تاييد، مجیب الرحمن کریمی نامزد وزارت احیاء و انکشاف دهات با به دست آوردن ١٢٩ راى تاييد، ویس احمد برمک نامزد وزارت امور داخله با داشتن ١٧٣ راى تاييد، محمد حمید طهماسی نامزد وزارت ترانسپورت با کسب ١٤٩ راى تاييد، پوهنمل داکتر نجیب الله خواجه عمری نامزد وزارت تحصیلات عالی با به دست آوردن ١٢٤ راى تاييد، فیض الله ذکی نامزد وزارت کار، امور اجتماعی، شهداء و معلولین با کسب ١٢٦ راى تاييد و انجنیر یما یاری نامزد وزارت فواید عامه با به دست آوردن ١٥٦ راى تاييد، توانستند راى اعتماد ولسى جرگه را از آن خود کنند. اما نرگس نهان نامزد وزارت معادن و پطرولیم، با کسب ١٠٧ راى تاييد نتوانست راى کافى براى برنده شدن را از آن خود کند. برخى وزارت هاى يادشده، در حالى از حدود يک و نيم سال به اين طرف، از سوى سرپرستان اداره ميشد که کار کردن سرپرست وزراء براى بيش از دو ماه، خلاف قانون سرپرستى است. گفتنی است که وزارت هاى خارجه، معارف و اطلاعات و فرهنگ نيز از سوى سرپرستان اداره مى شود و تا حال حکومت، نامزد وزراء براى اين وزارت ها را به ولسى جرگه معرفى نکرده است. عبدالرووف ابراهيمى رييس ولسى جرگه، از حکومت خواست تا براى اين سه وزارت و همچنان وزارت معادن و پطرولیم، نامزد وزراء را معرفى کند.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد