شناسه خبر:10261
در همین حال شماری از بازرگانان از حکومت می‌خواهند که برای رشد تولیدات داخلی زمینه‌های بیشتر و بهترتولید را فراهم سازد، زیرا این‌کار انگیزه پیشترفت اقتصاد کشور نیز خواهد شد.

اشتراک بیش از صد شرکت در نمایشگاه فرآورده‌های داخلی در کابل

  • انداز قلم

14 قوس 1396 / در همین حال شماری از بازرگانان از حکومت می‌خواهند که برای رشد تولیدات داخلی زمینه‌های بیشتر و بهترتولید را فراهم سازد، زیرا این‌کار انگیزه پیشترفت اقتصاد کشور نیز خواهد شد. جشن صنایع ملی زیر نام «عالیست افغانیست» به هدف معرفی و بازاریابی برای فرآورده‌های داخلی به روز سه شنبه راه اندازی شد. وزارت تجارت و صنایع می‌گوید که با توجه به نقش ارزنده صنایع در رشد فرآورده‌های داخلی، این نهاد می‌کوشد که با روی دست گرفتن برنامه‌های گسترده بازارهای مناسب برای فرآورده‌های داخلی دریابد و نیز شهروندان کشور باید از فراورده‌های داخلی کار گیرند.  در این نمایشگاه بیش از یک صد و چهار شرکت فرآورده‌های شان را به نمایش گذاشته اند. در همین حال اتاق صنایع و معادن می‌گوید که حکومت باید در افزایش تعرفه‌ها بر تولیدات همانند اقدام کند زیرا با این کار تولیدات داخلی حمایت می‌شود. کامله صدیقی، معین تجارتی وزارت تجارت و صنایع، گفت: «وظیفه ما است که ما حمایت از سکتور خصوصی به خصوص تولیدات ملی خود ما را داشته باشیم تا بتوانیم از طریق ایجاد سرمایه گذاری بیشتر به صعنت و همچنان زمینه کاریابی را بهتر و بیشتر بسازیم.» شیربازکمین زاده، رییس هیت عامل اتاق صنایع و معادن، گفت: «در سطح بلند حکومت کارهای خوبی برای حمایت از تولیدات داخلی صورت گرفته است و در پایین کارمندان نهادهای دولتی مشکل افزایی می‌کنند و فساد گسترده وجود دارد که باید جلو آن گرفته شود.» حفیظ الله شجاعی یکی از کسانی است که در بخش کفش دوزی کار می‌کند. وی می‌گوید که کفش‌های داخلی از کیفیت خوبی برخودار استند و شهروندان کشور باید از فرآورده‌های داخلی کار گیرند. حفیظ الله شجاعی می‌گوید که حکومت با بکارگیری از فرآورده‌های داخلی در پیمان‌های داخلی، از فرآورده‌های داخلی حمایت کند. حفیظ الله شجاعی، گفت: «ما پنج سال است که کار می‌کنم. خیلی صنعت کفش دوزی رشد کرده است، هم از نگاه چرم خود و هم از نگاه کیفیت خود. اما هنوز هم تولیدات داخلی را فکر می‌کنند که کیفیت خوبی ندارد.» برخی از شرکت کننده‌گان در نمایش‌گاه فرآورده‌های داخلی برگزاری نمایشگاه‌ها را برای معرفی تولیدات داخلی به مردمان کشور سودمند می‌دانند. اکبر رضایی، شرکت کننده، گفت: «برگزاری نمایشگاه‌ها می‌تواند در رشد تولیدات داخلی به ویژه تولیدات زنان کمک کند.» در همین حال شماری از بازرگانان از حکومت می‌خواهند که برای رشد تولیدات داخلی زمینه‌های بیشتر و بهترتولید را فراهم سازد، زیرا این‌کار انگیزه پیشترفت اقتصاد کشور نیز خواهد شد.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد