شناسه خبر:10264
درسفر اخیر رییس‌جمهوربه ازبیکستان ، این کشور برحل مشکلات گمرکی وتدابیرلازم برای تأمین امنیت مرزهای دوکشور توافق کرده است.

علاقه‌مندی بانک توسعۀ آسیایی برای تمویل پروژه برق سرخان-پلخمری

  • انداز قلم

15 قوس 1396 / درسفر اخیر رییس‌جمهوربه ازبیکستان ، این کشور برحل مشکلات گمرکی وتدابیرلازم برای تأمین امنیت مرزهای دوکشور توافق کرده است. مسؤلان بانک توسعۀ آسیایی با درنظرداشت اهمیت این پروژه می‌گویند که این پروژه می‌تواند درچارچوب برنامه‌های صندوق بازسازی افغانستان ازسوی شماری ازکمک کشورها و نهادهای کمک کننده تمویل شود. ازسویی‌هم معاون سخن‌گوی ریاست جمهورامضاء ده‌ها موافقتنامه میان افغانستان وازبیکستان را صفحۀ جدید در روابط اقتصادی میان دوکشور میداند. ازمیان ده‌ها موافقنامۀ وسند تفاهم میان افغانستان و ازبیکستان که روز گذشته درحضور رییسان جمهور دوکشورامضاء شدند یکی آن، توافق بر انتقال لین برق وارداتی سرخان- پلخمری است که با عملی شدن این پروژه تا یک هزار میگاوات برق به شبکۀ برق کشور وارد خواهد شد. داواخان مینه پال، معاون سخن‌گوی رئیس جمهور گفته است:"شما می‌دانید که افغانستان یک دهلیز اقتصادی است و در دهلیز همکاری‌های اقتصادی آسیای میانه مهم ترین دهلیز اقتصادی را تشکیل میدهد و نقش ازبیکستان در آن خیلی برجسته است. حکومت وحدت ملی توانسته است به کمک دیپلوماسی موثر در روابط افغانستان با ازبیکستان یک صفحۀ جدید را باز نماید." سم ویل تومیوا رئیس بانک توسعۀ آسیایی درکابل گفته است:"لین برق وارداتی سُرخان - پلخمری که با ظرفیت یک هزارمیگاوات برق کشیده خواهد شد یک پروژه مهم است وما می‌خواهیم این پروژه درچارچوب صندوق بازسازی افغانستان  ازسوی شماری ازکمک کننده‌گان مانند جاپان وغیره کشورها تمویل شودوما هم برای عملی شدن این پروژه علاقمند هستیم." ایجاد دهلیز ترانزتیی میان افغانستان وازبیکستان که با بهره برداری ازآن افغانستان ازراه ازبیکستان به چین خواهند رسید، گسترش سرمایه‌گذاری‌های دوکشور دربخش‌های گونه‌گون به ویژه دربخش انرژی درافغانستان  وجذب کمک های ازبیکستان به برنامه‌های راه آهن افغانستان ازمهم‌ترین برنامه‌های اند که بربنیاد توافق‌های جدید نماینده‌گان دوکشور عملی خواهند شد. درسفر اخیر رییس‌جمهوربه ازبیکستان ، این کشور برحل مشکلات گمرکی وتدابیرلازم برای تأمین امنیت مرزهای دوکشور توافق کرده است. اتاق تجارت وصنایع گرمی روابط افغانستان وازبیکستان را برای گسترش دادوستد بازرگانی میان دوکشور مهم میدانند.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد