شناسه خبر:10265
علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب، می‌گوید که این وزارت برنامۀ مصئونیت و امنیت بندهای کشور را ساخته است. مقام‌های وزارت انرژی و آب در نشستی امروز چهارشنبه پیمان‌های بازسازی بند برق پلخمری و توسعۀ بند دُهله کندهار را امضاء کردند.

امضای پیمان‌های بازسازی بندهای برق در بغلان و کندهار

  • انداز قلم

15 قوس 1396 / علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب، می‌گوید که این وزارت برنامۀ مصئونیت و امنیت بندهای کشور را ساخته است. مقام‌های وزارت انرژی و آب در نشستی امروز چهارشنبه پیمان‌های بازسازی بند برق پلخمری و توسعۀ بند دُهله کندهار را امضاء کردند. عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در این نشست گفت که از روند عملی سازی پروژه‌های بند سازی در کشور به گونۀ جدی نظارت خواهد شد.  آقای عبدالله گفت: «توجه همۀ ما را ایجاب میکند تا در اساسی بودن پروژه ها , ساختمان ها و بنیادی که گذاشته میشود متوجه باشیم.» بانک توسعۀ آسیایی که برای مطالعات توسعه بند دُهله کندهار کمک می‌کند می‌گوید که پس از بررسی‌ها دیوارهای بند دهله تا هشت متر بلند ساخته خواهند شد. به گفتۀ این بانک، این کار ظرفیت ذخیرۀ آب را در این بند از ۲۶۴ متر مکعب به ۳۱۴ مترمکعب آب افزایش خواهد داد. شنی کمبل، معاون بانک توسعه آسیایی، گفت: «این پروژه بسیار فنی است باید به گونۀ دقیق بررسی شود. این پروژه نه تنها به آبیاری و گسترش زیرساخت منابع آبی ارغنداب کمک می‌‎کند بل برای آب رسانی و تولید برق در کندهار سودمند واقع خواهد شد.» در همین حال وزیر انرژی و آب گفت این وزارت برنامه مصونیت و امنیت بندهای کشور را ساخته است.  علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب، گفت: «از تمام بندهای که در سال‌های گذشته ساخته شده است تا امروز یک بررسی میشود به منظور مصونیت این بندها.» شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان از عملی شدن پروژه‌های انرژی در کشور خرسند استند و بر مدیریت درست آب‌های کشور تأکید کردند.  خالد پشتون، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «آب‌های ما بدون استفاده به همسایه ها میرود ما در مقابل آب ها در اینجا سطح اش پایین آمده می‌رود.»

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد