شناسه خبر:10270
با بهره‌برداری بخش نخست بندر چابهار، اکنون بازرگانان کشور می‌توانند از راه این بندر دادوستد بازرگانی کنند. سخن‌گوی وزارت تجارت وصنایع می‌گوید که هم‌اکنون کشتی‌های با ظرفیت شصت تُن در این بندر لنگر انداخته‌اند و ایران باورمند است که تخلیه و بارگیری را در بندر چابهار تا صد تُن افزایش یافته‌است.

افزایش دادوستد بازرگانی میان بازرگانان افغان و ایران در چابهار

  • انداز قلم

16 قوس 1396 / با بهره‌برداری بخش نخست بندر چابهار، اکنون بازرگانان کشور می‌توانند از راه این بندر دادوستد بازرگانی کنند. سخن‌گوی وزارت تجارت وصنایع  می‌گوید که هم‌اکنون کشتی‌های با ظرفیت شصت تُن در این بندر لنگر انداخته‌اند و ایران باورمند است که تخلیه و بارگیری را در بندر چابهار تا صد تُن افزایش یافته‌است. ازسویی‌هم، اتاق تجارت و صنایع با خرسندی از افزایش ظرفیت بندر چابهاراز حکومت ایران می‌خواهد که زیربنا‌های بیشتری را در این بندر ایجاد کند. سه‌روز پیش بخش نخست بندر چابهار بروی دادوستد های بازرگانی باز شد. وزارت تجارت و صنایع می‌گوید که هرچند هنوزهم بندر چابهار به کار بیشتر و توسعۀ زیربناها نیاز دارد، اما  با بهره‌برداری از نخستین  بخش این بندر، افغانستان، هند و کشورهای دیگر منطقه می‌توانند برای دادوستدهای بازرگانی‌شان از این بندر استفاده کنند. سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که با لنگرانداختن کشتی‌های بزرگ در بندر چابهار، بازرگانان افغانستان می‌توانند از راه این بندر، دادوستدهای بازرگانی‌شان را آغاز کنند. مسافر قوقندی، سخن‌گوی وزارت تجارت و صنایع، گفت: «بدون شک هیچ مشکلی نیست. فاز اول افتتاح شد و کشتی می‌توانند لنگر بیندازند. کالاهایی را که هم بخواهیم به هند و کشور های جنوب آسیا و حتا به آسترلیا و مالیزیا صادر کنیم می‌توانیم از راه این بندر صادر نماییم.»  این درحالی‌ست که برای نخستین بار یک محمولۀ بزرگ گندم کمک‌شده هند از راه بندر چابهار به کشور رسید و این‌کار بازرگانان کشور را برای کارگیری از بندر چابهار علاقه‌مند ساخته‌است. اتاق تجارت و صنایع، با خرسندی از آغاز حمل‌ونقل کالاها از راه بندر چابهار می‌گویند که بخشی از مشکلات در این بخش هنوزهم حل نشده‌اند. سخن‌گوی این نهاد می‌گوید هرچند ایران پذیرفته‌است که مدت اقامت بازرگانان افغانستان را در این کشور از یک‌سال به سه‌سال افزایش دهد، اما تاکنون در این بخش هیچ‌کاری نشده‌است. صیام پسرلی، سخن‌گوی اتاق تجارت و صنایع، گفت: «عملا شرایط ضمنی برای انتقالات آماده شده‌است. ما انتظار داریم که در فازهای دوم و سوم چابهار به‌گونۀ کامل به بهره‌برداری سپرده شود و ما بتوانیم از آن استفاده کنیم. در چابهار هنوزهم مشکلاتی وجود دارند مشخصا باید آن‌جا میدان هوایی ساخته شود، راه‌آهن به آن‌جا تمدید شود و مشکل برق حل شود.»    بندر چابهار از نزدیک‌ترین بندرهای دریایی برای افغانستان به‌شمار می‌رود. شماری از بازرگانان با درنظرداشت مشکلات در راه‌های پاکستان می‌گویند که احتمال دارد در درازمدت بندر چابهارمهم‌ترین راه واردات و صادرات کالاها برای افغانستان و منطقه باشد. ازسویی‌هم، هرچند بندر چابهار یک بندر جدید است و کمبودهایی دارد، این بندر در منطقه آزاد چابهار واقع است از همین‌رو، ایران و هند تلاش دارند که برای رونق‌دادن این بندر امتیازهای بیشتری را در اختیار بازرگانان افغانستان قرار دهند.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد