شناسه خبر:10271
عبدرب الرسول سياف رهبر حزب دعوت اسلامی ضمن ابراز نارضايتى از حکومت هشدار مى دهدکه اگر انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى برگزار نشود و يا با تقلب برگزارشود کشور به سوى بحران خطرناک پيش خواهد رفت.

اگر انتخابات برگزارنشود کشور با بحران خطرناک روبرو مى شود

  • انداز قلم

16 قوس 1396 / عبدرب الرسول سياف رهبر حزب دعوت اسلامی ضمن ابراز نارضايتى از حکومت هشدار مى دهدکه اگر انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى برگزار نشود و يا با تقلب برگزارشود کشور به سوى بحران خطرناک پيش خواهد رفت. اين رهبر پيشين جهادى که امروز در نشستی تحت عنوان "مجلس تنظيم دعوت اسلامی افغانستان"، در کابل صحبت می کرداز آنچه که تک روى و بيراهه روى حکومت مى خواند انتقاد نموده گفت: "ما در افغانستان هيچگاه گدودی را نخواستيم، جنجال، مشکل، محروميت را قبول کرديم؛ اما نخواستيم که در کشور ما بی نظمی و انارشيسم بيايد، اما اکنون از حکومت خفه هستيم." موصوف با ابراز نارضايتی از حکومت گفت که هيچ جريان به تنهايی نمی تواند کشور را از مشکلات رهايی بخشد و  تنظيم ها بايد با همديگر همکار باشند و کشور  را از مشکلات و تلاطم نجات بدهند. سياف در بخش ديگر از سخنانش از عدم برگزارى انتخابات نگرانى کرده گفت،متاسفانه که ترتيبات و مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات گرفته نشده است، در صورتيکه انتخابات برگزار نشود و يا مانند انتخابات قبلی تقلب بالايش مسلط باشد، در هر دو صورت کشور به يک کشمکش بسيار خطرناک روبرو شده به بحران و بيراهه می رود که خدا ناخواسته نتايج آن بسيار خطرناک خواهد بود. سیاف گفت: "شفافيت انتخابات ايجاب می کند که نظارت و کنترول انتخابات بايد بی طرفانه صورت بگيرد، جهت هايى که انتخابات را کنترول می کند بايد طرف نباشند، بايد بی طرف باشند و منصفانه انتخابات را به پيش ببرند." موصوف، آوردن صلح و ثبات را در کشور فرض عنوان کرد، گفت که به جز از مذاکره با مخالفان مسلح کدام راه حل ديگر برای تامين صلح و ثبات در کشور وجود ندارد و مخالفان مسلح نيز انعطاف را قبول کرده و راه مذاکره را در پيش بگيرند. سياف افزود: "ما از مخالفان مسلح نمی خواهيم که مانند اسيران تسليم شوند، دولت و ملت بايد يک راه عزت مندانه و آبرومندانه را پيشنهاد کنند تا مخالفان نيز با دست کشيدن از جنگ آبرو و عزت شان را ببينند و در آن بی عزتی خود را نبيند در اين راستا ما حاضر هستيم که با شورای عالی صلح، ملت و هر کسی که صدای صلح را بالا کند ما با آنان همکاری کنيم." وى همچنان در مورد اتهامات غصب زمين بر وى و اعضاى حزبش گفت : " اگر يك متر زمين توسط تنظيم دعوت اسلامى غصب شده باشد، آماده پاسخگويى هستيم."

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد