شناسه خبر:10445
رییس‌جمهور اشرف غنی می‌گوید که پس از این نباید هیچ‌کس بربنیاد روابط و واسطه در وزارت امور داخله تعیین شود و یا ترفیع کند.

پس از این مقرری‌های وزارت داخله بر بنیاد روابط نخواهند بود

  • انداز قلم

19 جدی 1396 / رییس‌جمهور اشرف غنی می‌گوید که پس از این نباید هیچ‌کس بربنیاد روابط و واسطه در وزارت امور داخله تعیین شود و یا ترفیع کند. رییس‌جمهور اشرف غنی امروز سه شنبه در مراسم فراغت افسران پولیس گفت که پس از این تمامی مقرری‌ها و ترفیعات در وزارت امور داخله بربنیاد قانون ذاتی افسران انجام شوند. در این مراسم ۴۴۶ تن از افسران از اکادمی پولیس فارغ شدند.   آقای غنی به اعضای شورای ملی نیز هشدار داد که پس از این برای مقرری افراد مورد نیازشان در وزارت امور داخله یا هم برای ترفیع آنان به این وزارت مراجعه نکنند. او گفت که اگر این کار انجام شود، نام‌های آنان به رسانه‌ها فاش خواهند شد. او اظهار داشت: «من به وزارت امور داخله هدایت می‌دهم که پس از این تمام امور ذاتی افسران جوان، افسران بلند رتبه و عالی، تعیینات، تبدیلی‌ها، اجرائات و ترفیعات مطابق قانون امور ذاتی افسران انجام شود.» رییس‌جمهور غنی همچنان بر عملی‌شدن برنامۀ ایجاد اصلاحات در پولیس تأکید کرد و گفت که هرگاه پولیس اصلاح نشود، قانون عملی نخواهد شد و عدالت در جامعه تأمین نخواهد شد. به گفتۀ او، تأمین عدالت با گلوله نه بل با اعتماد به پولیس به‌وجود می‌آید. او افزود که نیروهای پولیس دو مسؤولیت بزرگی را در پیش دارند: تأمین امنیت انتخابات شورای ملی و ریاست‎جمهوری. آقای غنی گفت که در این راستا نیروهای دیگر امنیتی نیز پولیس را یاری خواهند کرد. رییس‌جمهور غنی از برنامه‌های آینده برای پیشرفت نیروهای امنیتی کشور نیز سخن گفت.  او افزود: «قوای هوایی کشور سه برابر می شود و نیروهای کوماندوی ما دوچند شده است و این زمینه را فراهم می‌کند تا تمرکز پولیس بالای تنفیذ قانون باشد.»

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد