شناسه خبر:10482
برای اعمار پروژه بند برق (سروی خولی) در پکتیا ۲۰ میلیون دالر منظور شده‌ است. والی پکتیا این مطلب را دیروز جمعه هنگام بازدید از ساحه اختصاص یافته برای این بند بیان کرد. شمیم خان کتوازی در سخنرانی خود گفت، با اعمار بند (سروی خولی) در ولسوالی احمد خیل، مردم ولسوال‌های شرق پکتیا از انرژی برق و هم‌چنان تسهیلات زراعت مستفید می‌شوند.

برای اعمار یک بند برق در پکتیا ۲۰ میلیون دالر منظور شد

  • انداز قلم

23 جدی 1396 / برای اعمار پروژه بند برق (سروی خولی) در پکتیا ۲۰ میلیون دالر منظور شده‌ است. والی پکتیا این مطلب را دیروز جمعه هنگام بازدید از ساحه اختصاص یافته برای این بند بیان کرد. شمیم خان کتوازی در سخنرانی خود گفت، با اعمار بند (سروی خولی) در ولسوالی احمد خیل، مردم ولسوال‌های شرق پکتیا از انرژی برق و هم‌چنان تسهیلات زراعت مستفید می‌شوند. به گفته والی پکتیا امور تدارکاتی پروژه بند برق در آینده نزدیک تکمیل می‌شود.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد