شناسه خبر:10483
وزیر داخله از آغاز روند انجام اصلاحات در پلیس و تطبیق قانون افسران خبر داده است. این اقدام وزارت داخله به منظور افزایش رضایت مردم صورت گرفته است. ویس احمد برمک که امروز در همایش "بلند بردن دانش و مهارت‌های منسوبین وزارت امور داخله" سخن می‌گفت، افزود که هدف از "اصلاح ظاهری نیروهای پلیس نیست، بلکه تلاش می‌شود که اصلاحات بنیادی ایجاد شود تا موجب رضایت مردم باشد و مسئولان و افسران پلیس نیز احساس مسئولیت کنند".

انجام اصلاحات در پلیس برای جلب رضایت مردم است

  • انداز قلم

23 جدی 1396 / وزیر داخله از آغاز روند انجام اصلاحات در پلیس و تطبیق قانون افسران خبر داده است. این اقدام وزارت داخله به منظور افزایش رضایت مردم صورت گرفته است. ویس احمد برمک که امروز در همایش "بلند بردن دانش و مهارت‌های منسوبین وزارت امور داخله" سخن می‌گفت، افزود که هدف از "اصلاح ظاهری نیروهای پلیس نیست، بلکه تلاش می‌شود که اصلاحات بنیادی ایجاد شود تا موجب رضایت مردم باشد و مسئولان و افسران پلیس نیز احساس مسئولیت کنند". او گفت که بعد از این، وزارت داخله تغییر، تبدیل و ارتقا افسران پلیس را بر اساس ارزیابی و قانون افسران انجام می‌دهد. برمک افزود که برای آغاز این کار در هر ولایت ارزیابی انجام شده و در این ارزیابی مشخص می‌شود که درکجا به افسران بیشتر نیاز است. به گفته آقای برمک، این برنامه باعث کاهش فساد در ساختار نیروهای پلیس ملی خواهد شد، زیرا سیستم نظارتی قوی در کنار آن گماشته می‌شود. آقای برمک همچنین گفت که بعد از این تلاش می‌کند که جلو تمام کسانی را که به پلیس اهانت و خیانت می‌کند، بگیرد.  قبل از این محمد اشرف ‌غنی، رئیس‌جمهور گفته بود که فساد در دولت چالش عمده در کشور است و وزارت داخله را "قلب فساد" در نهادهای امنیتی اعلام کرده بود. چند روز قبل نیز آقای غنی گفت که صلاحیت استفاده از زور منحصر به نهادهای امنیتی است و به همین دلیل از ایجاد اصلاحات در وزارت داخله حمایت می‌کند. او گفت که برای بهبود وضعیت در روند استخدام نیروهای پلیس به وزارت داخله هدایت می‌دهد که بعد از این استخدام تمام افسران جوان، افسران ارشد، تبدیلی‌ها و تعیینات براساس قانون افسران انجام شود. رئیس جمهور با انتقاد از افرادی که با "واسطه" مقرر می‌شوند، از نمایندگان مجلس نیز خواست که به وزارت‌خانه‌ها برای تقرر افراد مراجعه نکنند و تهدید کرد که اگر آنان این طرح را عملی نکنند، موضوع را رسانه‌ای خواهد ساخت.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد