شناسه خبر:10592

برق وارداتی به صورت آزمایشی به ولایت پکتیا رسید

  • انداز قلم

17 دلو 1396 / بر اساس خبرنامه دفتر رسانه‌های والی پکتیا، این برق آزمایشی از کابل به لوگر و سپس به پکتیا منتقل شده تا اگر مشکلات تخنیکی در مسیر راه وجود داشته باشد، شناسایی و رفع شود. در صورت عدم موجودیت مشکلی، در چند روز آینده ولایت‌های لوگر و پکتیا به صورت دایمی صاحب برق خواهند شد. از اقدام آزمایشی دیروز به‌عنوان یک دستاورد بزرگ و بی‌سابقه برای ولایت‌های جنوب‌شرقی یاد شده‌است. پیش از این ولایت‌های لوگر و پکتیا با کمبود خیلی زیاد برق روبه‌رو بودند. بر اساس خبرنامۀ دفتر والی پکتیا، در صورت موفقیت این پروژه تمامی باشنده‌های این ولایت به برق دایمی دسترسی خواهند داشت.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد