شناسه خبر:10611

مرزهای پاکستان هنوزهم به ‎روی کالاهای صادراتی افغانستان بسته هستند

  • انداز قلم

22 دلو 1396 / وزارت تجارت و صنایع هشدار می دهد که اگر پاکستان مرزهایش را به روی کالاهای افغانستان باز نکند، افغانستان نیز واردات کالاهای پاکستانی را به کشور متوقف خواهد ساخت. نزدیک به یک ماه می شود که پاکستان گذرگاه های تورخم و سپین بولدک را به بهانه های گوناگون به روی صادرات افغانستان بسته است. اتاق تجارت و صنایع می گوید که اکنون، ده ها لاری با کالاهای صادراتی به ویژه میوه های تازه و خشک و نیز پنبه کشور، در گذرگاه های تورخم و سپین بولدک متوقف هستند. مسؤولان این اتاق می گویند که توقف این موترها، به بازرگانان کشور زیان می زند. صیام پسرلی، سخن گوی این اتاق بیان داشت: «اکنون ما دیگر هیچ اعتماد به وعده های حکومت پاکستان و افغانستان نداریم، چون بارها گفتند که مشکلات حل خواهند شد، اما نشد و اگر اکنون راه بازهم شوند، بازرگانان مطمئین هستند که فردا و پس فردا باز این راه را پاکستان به خواست خود و با بهانه های گوناگون می بندد.» از سویی هم، مسؤولان وزارت تجارت و صنایع می گویند که پاکستان همواره در برابر کالاهای ترانزیتی و بازرگانی افغانستان مشکل تراشی می کند، در حالی که کالاهای صادراتی پاکستان به افغانستان و آسیای میانه بدون مشکل وارد می شوند. رییس ترانزیت و تسهیل بازرگانی وزارت تجارت و صنایع هشدار می دهد که در صورت تداوم این روند، افغانستان نیز اقدام مشابه خواهد کرد:  «اگر پاکستان راه های تورخم و سپین بولدک را باز نکند، ما هم کالاهای پاکستانی را به کشور اجازه نخواهیم داد.» پیش از این، شماری از بازرگانان با نگرانی از چالش های موجود فرا راه صادرات کشور از راه پاکستان، از حکومت خواسته اند که برای حل بنیادی مشکلات بازرگانی و ترانزیتی با پاکستان، دست بکار شود. آنان می گویند که اگر حکومت قادر به حل مشکلات با پاکستان نیست، باید به کالاهای بازرگانی و ترانزیتی پاکستان که به افغانستان و از راه افغانستان به آسیای میانه صادر می شوند، اجازه ندهد.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد