شناسه خبر:10614

صادرات میوه ۴۴ درصد افزایش یافته ‎است

  • انداز قلم

22 دلو 1396 / مقام‌های اتاق تجارت و صنایع می‌گویند که در نُه ماه امسال، ۲۱۸هزارتُن میوه‌های تازه به کشورهای بیرونی صادر شده‌است. بر بنیاد آمارهای وزارت زراعت و آبیاری، با درنظرداشت آب‌وهوای مناسب باغداری در کشور، سالانه یک میلیون و ۵۰۰هزارتُن میوه‌های تازۀ در کشور، برداشت می‌شوند. از این ‌میان، تنها در حدود ۵۰۰ هزار تُن آن به بیرون از کشور صادر می‌شود. اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت و آبیاری، می‌گوید: «به‌خاطر تقویت اقتصاد کشور و جلوگیری از فاسدشدن میوه‌ها و افزایش صادرات و تأمین نیازمندی‌های مردم در فصل زمستان، نیاز است که سردخانه‌ها ساخته شوند. در این بخش، وزارت زراعت و آبیاری به‌شکل جدی کار می‌کند تا سردخانه‌های جدید را بسازد.» در همین‌حال، اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که در نُه ماه امسال ۲۱۸هزار تُن میوه‌های تازه به خارج صادر شده‌است که در مقایسه به سال گذشته، بیش‌از ۴۴درصد افزایش را نشان می‌دهد. معاون اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که باوجود ظرفیت‌های بزرگ برداشت میوه در کشور، اکنون‌هم افغانستان یک سردخانۀ بزرگ معیاری ندارد. خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید: «خوشبختانه در نه ماه امسال ۲۱۸هزار تن میوه‌های تازه به کشورهای بیرونی صادر شده‌است که در مقایسه به سال گذشته، ۴۴درصد افزایش یافته‌است و ۳۸درصد در مجموع صادرات افزایش به‌میان آمده‌است.» به‌ گفتۀ اتاق تجارت و صنایع، ۹۰درصد میوه‌های تازه و سبزی‌های کشور به پاکستان صادر می‌شوند و ازهمین‌رو، مشکلات ترانزیتی در بیشتر موارد سبب می‌شود که بازرگانان نتوانند میوه‌های تازۀ‌شان را به پاکستان و یا کشورهای هم‌جوار آن، صادر کند. هرچند دریک سال اخیر، با ایجاد دهلیزهایی هوایی با شماری از کشورهای جهان، روند صادرات میوه‌های تازۀ کشور نیز افزایش یافته‌اند، اما شماری‌از آگاهان، صادرات میوه‌های تازه را به بازارهای جهانی از راه هوا، به‌سود صادرکننده‌گان نمی‌دانند. آنان می‌گویند که حکومت باید مشکلات ترانزیتی و بازرگانی زمینی را با همسایه‌گان، حل سازد.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد