شناسه خبر:10624

پنج مرکز جدید پروسس جلغوزه در ولایت پکتیا ایجاد می‌شود

  • انداز قلم

24 دلو 1396 / اتاق تجارت و صنایع پکتیا می‌گوید که به اساس یک طرح تازه و همکاری وزارت زراعت و مالداری پنج مرکز جدید پروسس جلغوزه در این ولایت ایجاد می‌شود. عبدالنصر عالمیار رئیس اتاق تجارت و صنایع پکتیا گفت که با ایجاد مراکز جدید پروسس جلغوزه از قاچاق آن جلوگیری خواهد شد. جلغوزه نرخ بلند دارد و به شمول خوست، پکتیا و پکتیکا از ۹ ولایات کشور بدست می‌آید.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد