شناسه خبر:10643

امیدواری مردم از عملی شدن موفقانه پروژۀ تاپی

  • انداز قلم

30 دلو 1396 / پروژه‌یی که نقطه عطف اقتصاد کشور پنداشته می‌شود و انتظار می رود که افغانستان را به دهلیز تجارتی آسیای مرکزی و آسیای جنوبی مبدل سازد. قرار است کار عملی سازی خط لولۀ انتقال گاز طبیعی ترکمنستان موسوم به پروژه تاپی به کشورهای افغانستان، پاکستان و هند تا سه روز دیگر با حضور مقام‌های ارشد چهار کشور عضو، در ولایت هرات در غرب کشور افتتاح گردد. در آستانۀ گشایش این پروژه،  چهره شهر هرات تازه و دگرگون شده است. قرار است تا سه روز دیگر تاپی به گونۀ رسمی از سوی مقام‌های بلندپایه افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند در شهر هرات گشایش یابد. بازسازی‌های سه ماه اخیر در این شهر امیدواری‌های بسیاری را در میان مردم به میان آورده است و باشنده‌گان هرات با رقص و پایکوبی از تاپی استقبال می‌کنند. پروژه‌یی که نقطه عطف اقتصاد کشور پنداشته می‌شود و انتظار می رود که افغانستان را به دهلیز تجارتی آسیای مرکزی و آسیای جنوبی مبدل سازد. بهروز مجیدی، صاحب رستوران در هرات گفت:" تاپی یک کاری است برای اینکه قدم برداریم بسوی آینده نوین در افغانستان و اینکه آینده بهتری داشته باشیم." انتظار می‌رود این پروژۀ ۱۰میلیارد دالری تا سال ۲۰۱۹ به بهره برداری سپرده شود. خط لولۀ انتقال گاز تاپی حدود ۱۸۱۴ کیلومتر طول خواهد داشت که ۱۴۷ کیلومتر از خاک ترکمنستان، ۷۳۵ کیلومتر از خاک افغانستان، از ولایت‌های هرات، فراه، هلمند و قندهار عبور خواهد ‌کرد و با طی ۸۰۰ کیلومتر در پاکستان، به هند می‌رسد.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد