شناسه خبر:10675

حکومت خواهان تدوین استراتژی جهانی علیه مواد مخدر شد

  • انداز قلم

12 حوت 1396 / حکومت در کنفرانس دوم پروسه کابل از جامعه جهانی خواست که استراتژی مشترک را برای مبارزه علیه مواد مخدر طرح کند و با مواد مخدر و شبکه‎های جرمی بدون تفکیک مبارزه نمایند. حکومت در این کنفرانس، مواد مخدر را عامل دوام جنگ در افغانستان و منبع اصلی تمویل تروریزم بین المللی عنوان کرد و خواهان تدوین استراتژی و مبارزه مشترک جامعه جهانی با این پدیده شد. ویس احمد برمک وزیر امور داخله به روز چهار شنبه در کنفرانس دوم پروسه کابل گفت، قاچاقبران داخلی و مافیای خارجی شبکه‎های وسیع را تشکیل داده‎اند و با پول به دست آمده از مواد مخدر تروریزم بین المللی را تمویل می‎کنند. برمک در پایان این کنفرانس به نماینده‎گان ۲۵ کشور اشتراک کننده گفت، شبکه‎های داخلی قاچاق مواد مخدر با گروه‎های مافیایی بین المللی رابطه بر قرار کرده‎اند و با پول به دست آمده از مواد مخدر تروریزم بین المللی را تمویل می‎کنند. وزیر داخله افزود: "قاچاقبران داخلی مواد مخدر و شبکه‎های مافیای جهانی باهم وصل شده‎اند و با میلیاردها دالر پول به دست آمده از مواد مخدر، تروریزم را تمویل می‎کنند. باید با عوامل داخلی که نا امنی و فقر است مبارزه کنیم و عوامل خارجی آن را که ترانزیت مواد کیمیاوی برای تولید هیروئین و وجود تقاضای بلند به مواد مخدر در مارکیت‎های جهان است، نیز از بین ببریم. برای مبارزه با عوامل داخلی و خارجی به یک استراتژی بین المللی مبارزه علیه مواد مخدر نیاز است." آقای برمک می‎گوید، قاچاقبران داخلی و مافیایی جهانی سالانه حدود (۲۳) میلیارد دالر را از طریق تولید و قاچاق مواد مخدر به دست می آورند و به گفته وی، در سه ماه گذشته در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی در جنوب و شمال شرق کشور، شبکه‎های داخلی تولید و قاچاق مواد مخدر مختل شده‎اند. این در حالیست که پیش از این رئیس جمهور غنی در کنفرانس مشورتی پیرامون صلح گفته بود که کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر پس از تروریزم دومین عامل بزرگ جنگ جاری در کشور است و خواهان مبارزه مشترک جامعه جهانی با آن شده بود. به گفته رئیس جمهور غنی، صدها میلیارد دالر در تجارت مواد مخدر در گردش اند و این پول تجارت جرمی و اقتصادی نامشروع را به وجود آورده‎‎است. از سوی دیگر، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه از تمامی (۲۵) کشور اشتراک کننده در کنفرانس دوم پروسه کابل خواست که همکاری و حمایت شان از نیروهای افغان در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را بیشتر سازند، زیرا نیروهای افغان به نیابت از جامعه جهانی با مواد مخدر و تروریزم مبارزه می‎کنند. او افزود: "ما یک بار دیگر خواست خود را از کشورهای همسایه و جامعه جهانی تکرار می‎کنیم که همکاری‎های خود را در بخش مبارزه با تروریزم و مبارزه علیه مواد مخدر تقویت بخشند. نیروهای افغان و مردم ما بیشترین قربانی را در نیابت از منطقه و جامعه جهانی در مبارزه با این دو پدیده می‎دهند. این نشست یک فرصت مهم است تا تعهد بین المللی را در بخش شکست تروریزم و مبارزه با شبکه‎های جرمی بدون تفکیک، تجدید نمایم." وزیر خارجه از کشورهای منطقه می‎خواهد که به میکانیزم منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر متعهد بمانند و جلو ترانزیت مواد کیمیاوی به هدف تولید هیروئین را به افغانستان بگیرند. میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت امور داخله تروریزم و مواد مخدر را دو پدیده باهم مرتبط می‎داند و تاکید می‎کند، تا زمانی‎که با مواد مخدر به عنوان منبع اصلی تمویل مالی تروریزم مبارزه صورت نگیرد و گروه‎های تروریستی در بخش مالی تضعیف نگردند، شکست آنان در میدان جنگ خیلی متصور نیست.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد