شناسه خبر:10676

کار بالای پروسۀ ایجاد نیرو های منطقوی آغاز شده‌ است

  • انداز قلم

12 حوت 1396 / پس از تائید طرح ایجاد نیروهای منطقوی از سوی ریاست جمهوری حالا وزارت دفاع ملی می‌گوید کار بالای این پروسه آغاز شده ‌است. وزارت دفاع می‌گوید ایجاد نیرو های منطقوی، به اساس ضرورت در سه مرحله صورت گرفته و آخرین تعداد این نیرو ها تا ۳۶ هزار تن پیش بینی شده‌ است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت گفت که طرح ایجاد این نیروها از سوی ریاست جمهوری تائید شده و تلاش‌ها برای ایجاد این نیروها در وزارت دفاع آغاز شده‌است. او افزود: "وزارت دفاع طرح را بنام قوت‌های منطقوی آماده کرده است که این طرح از سوی رئیس جمهور تائید شده و حالا وزارت دفاع بالای آن کار می‌کند تا مناطق که برای آن قوت‌‌های منطقوی ضرور است نفر استخدام کند و آن‌را فعال کند این پروسه منظور شده و به‌زودی تطبیق می‌گردد." آقای وزیری می‌گوید که در این پروسه کسانی استخدام می‌شوند که قبلاً در اردو سرباز و یا بریدمل بوده و بنابر دلایل از صفوف اردو منفک گردیده بودند و پس از استخدام، آن‌ها با سلاح و یونیفورم عسکری مجهز می‌باشند. وی افزود که هدف از ایجاد نیروهای منطقوی حفاظت از مناطق می‌باشد که از نزد مخالفان مسلح به تصرف نیروهای اردوی ملی قرار می‌گیرد و برای این نیروها ماهانه هفتاد و پنج درصد معاش نیروهای اردو در نظر گرفته شده و از سایر امتیازات نیز برخوردار خواهند بود. قرار گزارش‌ها، پیش از این همواره انتقادهای از سوی مردم محل و برخی از اعضای شورای ملی وجود داشته که مناطق پاکسازی شده از سوی نیروهای امنیتی درست حفاظت نشده و دوباره به تصرف مخالفان مسلح در آمده ‌است. از سویی هم شماری از افغان‌ها از ایجاد این نیروها ابراز نگرانی کرده و می‌گویند مبدا این نیروها مانند برخی نیروهای پولیس محلی بجای خدمت، سبب آزار و اذیت مردم در مناطقی که توظیف میگردند، شود. منصور و غلام حسین دو تن از باشنده‌گان کابل در مورد گفتند: "نیروی را که استخدام می‌کنند باید در بخش خود تحصیل کرده بوده از ارزش دین و کشور با خبر باشند تا از این نیروها سو استفاده نشود، در داخل چوکات باشند که به وطن خدمت کرده بتوانند." "این نیروی که ایجاد می‌شود برای مردم بسیار خوب است با مردم رفتار خوب داشته باشند جاهای که تصرف می‌شود آن‌را درست حفاظت کنند با مردم همکار باشند که زورمندان از قوت شان استفاده نکنند." قرار گزارش‌ها پیش از این انتقادهای از چگونگی فعالیت نیرو های بنام پولیس محلی در چوکات وزارت داخله وجود داشته که آنان بیشتر بجای تامین امنیت، دست به آزار و اذیت مردم زده اند. اما سخنگوی وزارت دفاع می‌گوید که این نیروها از جمع قوماندان محل استخدام نشده و اطمینان می‌دهد که نیروهای منطقوی تحت نظر قوماندان بر حال وزارت دفاع فعالیت خواهند کرد و هیچ نگرانی از این ناحیه وجود ندارد. در این حال برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه ایجاد نیروهای منطقوی را یک اقدام موثر دانسته و تأکید می‌کنند که حفاظت از مناطق پاک سازی شده توسط نیرو های امنیتی و دفاعی یک مسئله مهم است و باید به آن توجه جدی صورت گیرد. کرام الدین رضا زاده یک عضو این کمیسیون در مورد می‌گوید: "پیشنهاد ما به حکومت اینست که باید در قدم نخست این نیروها را در چوکات قانون تنظیم کند و مطابق به معیارهای نظامی تنظیم شده و افراد و اشخاص که واقعاً شایسته کار و خدمت گذاری برای مردم استند تعیین شوند." آقای رضا زاده همچنان تاکید می‌کند که این نیروها در کنار داشتن امکانات بهتر، تمویل و تجهیز باید از حمایت مردم محل برخوردار باشند زیرا به باور وی بدون حمایت و همکاری مردم این نیروها موثریت نخواهند داشت. وی می‌گوید مردم در محلات بیشتر با اراضی و مناطق کوهستانی بلدیت داشته، می‌توانند این نیروها را در حفاظت از مناطق تصرف شده و تامین امنیت آن کمک بیشتر نمایند.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد