شناسه خبر:10678

ساخت فابریکات مواد غذایی در کابل

  • انداز قلم

12 حوت 1396 / مسؤولان کارخانه‌های «زاهد» در منطقۀ کمری کابل می‌گویند که با به‌کارشدن این کارخانه‌ها، بیش‌از ۴۰۰تن را به‌کار خواهند گماشت. يک سرمایه‌گذار با ایجاد پنج‌ کارخانه فرایند حبوبات و تولید روغن در پایتخت، ۲۵میلیون دالر را در این کارخانه‌ها، سرمایه‌گذاری کرده‌است. کارخانۀ بزرگ فرایند برنج، کارخانه تولید روغن با ظرفیت تولیدی ۴۵تُن روغن در یک روز، فارم‌های بزرگ مرغ‌داری با ظرفیت ۲۰۰هزارمرغ در یک ماه و کارخانه‌های تولید دانۀ مرغ و فرایند ماش، مشمول این مجموعۀ تولیدی می‌شوند. ازسویی‌هم، مسؤولان این کارخانه‌ها از حکومت تأمین امنیت جان و مال‌شان را می‌خواهند. آنان می‌گویند که درحال حاضر، شماری زیادی از سرمایه‌گذاران به‌علت موجودیت افراد زورمند و افرادی مسلح غیرمسؤول، علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری‌ها در کشور نیستند. محمدباز غیرت، مسؤول کارخانه‌های تولیدی زاهد، می‌گوید: «ما از حکومت تنها امنیت می‌خواهیم همین‌اکنون شماری‌از مردم با درنظرداشت بی‌بندوباری‌ها و وجود افراد مسلح غیرمسؤول در بخش‌های از کشور سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، حکومت باید جلو این ناامنی‌ها را بگیرد.» درهمین‌حال، وزیر زراعت و آبیاری می‌گوید که بربنیاد دستور رییس‌جمهور، نهادهای دولتی مکلف‌اند که در پیمان‌های خریداری‌های‌شان فرآورده‌های داخلی را، اولویت دهند. نصیراحمد درانی، وزیر زراعت و آبیاری، می‌گوید: «ما به تمام سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی صدا می‌زنیم که بیایند با به‌کارگیری از امتیازهای جدید در بخش کشاورزی، سرمایه‌گذاری کنند. این درحالی‌ست که مسؤولان وزارت زراعت و آبیاری می‌گویند که این وزارت برای افزایش شالی‌کاری در کشور و فراهم‌ساختن مواد خام کارخانه‌های بزرگ فرایند برنج، برنامه‌های را رویدست دارند.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد