شناسه خبر:10693

سویس سالانه تا ۳۵میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند

  • انداز قلم

15 حوت 1396 / بربنیاد اطلاعات، سویس در نشست بروکسل تعهد کرده‌است که ۱۰۴میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند و در شانزده سال گذشته کمک‌های این کشور، به‌بیش‌از ۵۰۰میلیون دالر می‌رسد. وزارت مالیه از کمک‌ سالانه‌ تا ۳۵میلیون دالر سویس بربنیاد تعهدات این کشور در نشست بروکسل به افغانستان، خبر می‌دهد. این وزارت می‌گوید که بر بنیاد توافق‌نامه‌یی‌که با کشور سویس امضاء شد، کمک‌های سویس در بخش پروژه‌های توسعه‌یی، فنی و بشردوستانه صورت خواهند گرفت و این کمک‌ها، در چارچوب بودجه ملی، به مصروف خواهند رسید. بربنیاد این توافق‌نامه، سویس پس‌از این در بخش‌های عملی‌سازی پروژه‌های توسعه‌یی، همکاری فنی و بشردوستانه در چارچوب بودجه ملی، کمک‌هایش را ادامه می‌دهد. اکلیل حکیمی، وزیر مالیه، می‌گوید: «به‌خاطر این‌که این را در یک چوکات حقوقی و همکاری انکشافی را داخل یک نظامی بیاوریم که به‌صورت منظم برای تطبیق آن همکاران‌مان چه در سطح تخنیکی و در پالیسی، اقدامات عملی را انجام بدهند. بنا امروز این توافق‌نامه به‌همان منظور به‌امضاء می‌رسد.» درهمین‌حال، سفیر غیر مقیم سویس برای افغانستان بر ادامه کمک‌های این کشور به افغانستان، تأکید می‌ورزد. توماس کولی، سفیر غیر مقیم سویس برای افغانستان، می‌گوید: «همکاری‌های ما مدت‌ها پیش آغاز شدند؛ ما از دهۀ هفتاد به‌این‌سو، باهم کار کرده‌ایم. این یکی‌از ویژه‌گی‌های همکاری‌های‌مان است. ما این‌جا استیم تا بمانیم. این یک همکاری درازمدت است. سال‌های زیادی می‌شود که این‌جا استیم و قصد داریم که بمانیم به همکاری‌های خوب‌مان ادامه دهیم.» به‌گفتۀ وزیر مالیه، در ماه نوامبر سال ۲۰۱۸میلادی نشست پی‌گیری تعهدات بروکسل در ژنیف سویس برگزار خواهد شد و در این نشست وزیران سکتور کشورها، شرکت خواهند کرد.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد