شناسه خبر:10783

وزارت زراعت پنج مرکز پروسس زعفران را معیاری‌ می‎سازد

  • انداز قلم

15 حمل 1397 / وزارت زراعت می‌گوید که هدف این کار جستجوی بازارهای جهانی است تا صادرات زعفران افغانستان افزایش یابد. وزارت زراعت و آبیاری می‎گوید که امسال پنج مرکز پروسس زعفران را در بخش‌های گونه‌‎گون کشور معیاری می‌سازد. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، می‌گوید که افزون بر این دو آزمایشگاه تضمین کیفیت و جلوگیری از آفات زعفران به زودی به بهره‌برداری سپرده خواهد شد. به گفتۀ او، این وزارت برنامه‌هایی برای افزایش تولید زعفران عملی خواهد ساخت. آقای رستمی گفت: «یکی از برنامه‌های اساسی وزارت زراعت برای توسعه زعفران طی سال ۱۳۹۷هجری خورشیدی جستجوی بازار هدف در بازارهای جهانی است تا ما بتوانیم صادارت زعفران افغانستان را بیش از گذشته افزایش دهیم. در عین زمان تضمین کیفیت از برنامه‌های اساسی وزارت زراعت برای توسعه زعفران است.» وزارت اقتصاد در طرحی که هدف اصلی آن صادراتی ساختن افغانستان و کاهش کسر بیلانس بازرگانی است، توسعه و ارزش افزایی زعفران را به عنوان یکی از بخش‌های مهم در این راستا پیشنهاد کرده است. سهراب بهمن، سخنگوی این وزارت، می‌گوید که باید جلو سوء استفاده‎ها از نام زعفران افغانستان نیز گرفته ‌شود. آقای بهمن در این باره گفت: «زعفران افغانستان باید برند شود یا تحت نام افغانستان باشد که هر کس بداند که این زعفران افغانستان است و همان معیارهای لازم را دارد. تا اینکه شهرتی که زعفران افغانستان دارد برای سال‌های سال باقی بماند. دیگر نشود که زعفران در افغانستان تولید شود و به‌نام‌های مختلف در بازارهای جهان به فروش برسد و یا هم زعفران تولید شده در دیگر کشورها بنام زعفران افغانستان به‎فروش برسد.» در سال‌های پسین همزمان با افزایش تولید زعفران در کشور، صادرات آن نیز رو به افزایش بوده است، اما هنوز هم تنها در حدود پنجاه درصد زعفرانی که در کشور تولید می شود، صادر می‌شود.  صادر کننده‌گان محدود بودن مراکز پروسس و مشکلات در دسترسی به بازارهای جهانی را از چالش‌های اصلی فرا راۀ صادرات زعفران گفته‌اند.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد