شناسه خبر:10856

تلاش‌ برای بیرون‌شدن از محدودیت خدمات هوانوردی اروپا

  • انداز قلم

31 ثور 1397 / ادارۀ هوانوردی تلاش دارد که افغانستان را از فهرست محدودیت‌های خدمات هوانوردی اروپا، بیرون کند. با گذشت بیش‌از شش‌سال، هنوزهم نام افغانستان در فهرست محدودیت‌های خدمات هوانوردی اروپا جا دارد و ازهمین‌رو، شرکت‌های هوانوردی کشور اجازه انجام پروازهای مستقیم را به میدان‌های هوایی اروپا ندارند.هرچند درحال حاضر تنها دوشرکت بزرگ هوانوردی داخلی با داشتن امکانات نه‌چندان زیاد در کشور به‌کار استند و به‌گفتۀ مسؤولان این شرکت‌ها در بسیاری موارد با رقابت‌های ناسالم شرکت‌های بزرگی هوانوردی منطقه که هواپیماهای‌شان به افغانستان رفت‌وآمد می‌کنند، روبه‌رواند. ادارۀ هوانوردی تلاش دارد که افغانستان را از فهرست محدودیت‌های خدمات هوانوردی اروپا بیرون کند. محمودشاه حبیبی، رییس ادارۀ مستقل هوانوردی، گفت: «ما کارها را تقریبا نهایی کرده‌ایم و اکنون نوبت شرکت‌های هوانوردی است که خود را آماده بسازند دوماه پیش زمانی‌که من به اروپا رفتم، اروپایی‌ها قانع شده‌اند که ما باید از این فهرست بیرون شویم.» ادارۀ هوانوردی، هرچند از تلاش‌ها برای بیرون‌ساختن نام افغانستان از این فهرست خبر می‌دهد، اما مسؤولان شماری‌از شرکت‌های هوانوردی خصوصی می‌گویند که درحال حاضر رقابت‌های ناسالم شماری‌از شرکت‌های خارجی، از چالش‌ها فراراه شرکت‌های هوانوردی داخلی است. مسؤولان این شرکت‌ها می‌افزایند که برای آغاز پروازهای اروپا، آماده‌گی‌های لازم را دارند. این مسؤولان هرچند بیرون‌شدن افغانستان از فهرست محدودیت‌های خدمات هوانوردی اروپا به‌سود کشور می‌دانند، اما وجود راه‌کارهای نادرست حکومت در بخش خدمات هوانوردی و رقابت‌های ناسالم شماری‌از شرکت‌های بزرگ هوانوردی جهان در بازارهای کشور را بسیار زیان‌بار می‌دانند. رامین یورش، مسؤول توسعۀ بازرگانی شرکت کام‌ایر، گفت: «یکی‌از مشکلاتی‌که شماری‌از شرکت‌های هوانوردی با مشکل روبه‌رو شدند، وجود پالیسی آسمان باز برای پروازهای شرکت‌های خارجی در کشور بودند که عملی شد.» افغانستان بیش‌از شش‌سال پیش به‌علت نداشتن معیارهای لازم خدمات هوانوردی و وجود بی‌نظمی‌ها در نظام هوانوردی کشور، به فهرست محدودیت‌های خدمات هوانوردی اتحادیۀ اروپا شامل شد که پس‌از آن‌زمان هواپیماهای شرکت‌های افغانستان اجازۀ پرواز به میدان‌های هوایی ۲۷ کشور اروپایی را ازدست دادند. اکنون شرکت‌های هوانوردی داخلی با واردساختن هواپیماهای بزرگ به کشور به ازسرگیری پروازهای اروپا آماده‌گی می‌گیرند.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد