شناسه خبر:10868

کار ساخت بخش نخست کمپلکس نهادهای دولتی آغاز شد

  • انداز قلم

8 جوزا 1397 / کار بخش نخست کمپلکس نهادهای دولتی امروز در منطقه دارلامان شهر کابل از سوی وزارت شهرسازی آغاز شد. کار ساخت بخش نخست کمپلکس نهادهای دولتی بر گستره پنجاه هکتار زمین برای سی و یک نهاد دولتی امروز در منطقه دارلامان کابل آغاز شد. تا پنج سال آینده بخش نخست کمپلکس نهادهای دولتی با ساختمان‌های معیاری به بهره برداری سپرده خواهد شد. وزیر شهرسازی و مسکن می‌گوید که با ساخته شدن کمپلکس نهادهای دولتی، ارایه خدمات از سوی نهادهای دولتی بهبود خواهد یافت و نیز از ضایع شدن وقت جلوگیری خواهد شد. وزیرشهرسازی و مسکن ساخته شدن کمپلکس نهاد های دولتی در بهبود خدمات و فرآهم آوری سهولت ها برای شهروندان کشور مهم میداند و بر ساخت معیاری ساختمان های نهاد های دولتی تاکید می ورزد .سید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی و مسکن، گفت: «این یک گام بسیار به جای و منطقی است. مصرف ما و شما را پایین میاورد، وزارت امور داخله که سرگردان است که ادارات دولتی را نگهداری کنند، تمام شان تمرکز پیدا می‌کنند در یک منطقه شهر. پس این‌کار یک کار منطقی است ."احمد شکیب، مسوول برنامه کمپلکس نهادهای دولتی، گفت: «چهار سکتور را در فاز اول قرار داده‌ایم؛ سکتور مالی، سکتور مختلط، سکتور خدماتی و سکتور انکشافی هستند.» درهمین حال والی کابل از نیمه کاره ماندن برخی از پروژه‌های وزارت شهرسازی انتقاد می‌کند و می‌گوید که باید از کار ساخت پروژه‌ها نظارت جدی شود. یعقوب حیدری، والی کابل، گفت: «مجتمع اداری کاراش آغاز شده است. سه قرار داداش امضاء شده است و سنگ تهداب گذاشتید. من رفتم همان سنگ تهداب را که گذاشته بودیم، کشیده‌اند. باید شرکت پیمان کار کاراش را به گونه درست به پیش ببرد.» به گفته وزارت شهرسازی و مسکن، در آینده‌های نزدیک کار ساخت بخش دوم کمپلکس نهاد‌های دولتی که شامل شانزده نهاد دولتی است در ساحه دارلامان آغاز خواهد شد و کارساخت بخش دوم آن هفت سال را در بر می‌گیرد.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد

آخرین اخبار بخش ها