شناسه خبر:10871

نگرانی‌ها از رکود کارخانه‌های چرم‌سازی در بلخ و ننگرهار

  • انداز قلم

10 جوزا 1397 / بربنیاد اطلاعات شورای عالی صنایع، در حال حاضر پانزده کارخانه بزرگ پروسس چرم و تنها یک کارخانه تولید چرم در کشور فعالیت دارند و از همین رو بخش بزرگ پوست تولید شده در افغانستان صادر می شود و کارخانه های پروسس چرم نود درصد چرم مورد نیاز شان را وارد می کنند. شورای عالی صنایع می‌گوید که کارخانه‌های چرم سازی در ولایت‌ها بلخ و ننگرهار بسته شده اند و این موضوع باعث نگرانی است. رییس این شورا قاچاق، مشکلات زیربنایی و آنچه را که نبود پشتیبانی لازم حکومت از این صنایع می‌گوید، علت توقف کار این کارخانه‌ها می‌داند. عبدالجبار صافی، رییس شورای عالی صنایع می‌گوید که همانند دیگر بخش‌های صنایع در کشور، صاحبان صنایع چرم نیز آن  مواد خامی را وارد می کنند که نخست در افغانستان تولید و پس از اندک پروسس در کشورهای همسایه دوباره به افغانستان وارد می‌شود: «در افغانستان گوشت زیاد استفاده می‌شود و پوست حیواناتی که ذبح می‌شوند به کراچی می‌رود و آنجا پروسس و از آن چرم ساخته می‌شود و دوباره به افغانستان وارد می‌شود. یعنی با بهای ده افغانی از ما پوست می‌خرند و با بهای صد افغانی دوباره چرم بر ما می‌فروشند.» بربنیاد اطلاعات شورای عالی صنایع، در حال حاضر پانزده کارخانه بزرگ پروسس چرم و تنها یک کارخانه تولید چرم در کشور فعالیت دارند و از همین رو بخش بزرگ پوست تولید شده در افغانستان صادر می شود و کارخانه های پروسس چرم نود درصد چرم مورد نیاز شان را وارد می کنند. کمبود برق از یک سو و بهای بلند آن از سوی دیگر، کرایه های هنگفت زمین های کارخانه و دسترسی نداشتن کارخانه داران به زمین صنعتی از چالش های بزرگ این کارخانه ها گفته می شوند. عجب خان، کارمند یکی از کارخانه های تولید پاپوش در این باره می‎گوید: «هشت ساعت ما هیچ برق نداریم. دیشب هم دوازده شب برق رفت و صبح ساعت هشت آمد. در برق ما مشکلاتی وجود دارند.» در همین حال، وزارت تجارت و صنایع می گوید که به تازه گی نشستی برای بررسی چالش های صنایع چرم برگزار کرده است و تلاش ها برای توسعه این صنایع براه انداخته شده اند. مسافر قوقندی، سخن گوی وزارت صنعت و تجارت گفت: «وزیر صنعت و تجارت هدایت داده است تا گروه ها مشخص شوند، مثلأ  پوست قره قل، چرم، بخش بوت این ها همه جدا شوند و جداگانه در بارۀ هر کدام آن ها بحث شود که چطور می توانیم مشکلاتی را که امروز فرا راه صنعت چرم است، مرفوع بسازیم.»  صاحبان صنایع چرم انتظار دارند که بزودی بربنیاد تصمیم هایی که در شورای عالی اقتصادی گرفته شده اند زمین کافی به دسترس شان قرار گیرد و با بهره برداری پروژه های برق رسانی تا یک سال دیگر مشکل کمبود برق شان نیز تا اندازه زیاد حل شود، اما می گویند حکومت تا هنوز راهکاری را برای حل مشکل قاچاق پوست به بیرون و قاچاق پاپوش و تولیدات چرمی دیگر به داخل کشور که بیش از همه بقای صنایع چرم کشور را تهدید می کند، ارائه نکرده است.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد

آخرین اخبار بخش ها