شناسه خبر:10879

١٧ ميليون نفر در کشور نياز به آب آشاميدنى صحى دارند

  • انداز قلم

15 جوزا 1397 / وزارت احيا و انکشاف دهات، با امضاى قرارداد ٩٩ پروژۀ آب رسانى با شوراهای انکشافی ٢١ ولایت کشور، اعلام کرد که نزديک به ١٧ میلیون نفر در کشور، نیاز به دسترسی به آب آشامیدنی صحی دارند. این پروژه های انکشافی در ولایت های کابل، خوست، بلخ، بادغیس، جوزجان، سمنگان، پنجشیر، تخار، غزنی، پروان، غور، بدخشان، ننگرهار، بامیان، دایکندی، هلمند، زابل، پکتیا، فاریاب، کندهار و نورستان تطبیق میشود. مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات، در مراسم امضاى اين قراردادها گفت که هزینه مجموعی پروژه هايی که با شوراهای انکشافی به امضا رسید، بیش از ٢٤٠ میلیون افغانی است که از جانب وزارت مالیه و یونیسف تمویل میشود. موصوف علاوه کردکه پروژه هايی که امروز قرارداد آنها با شورا های انکشافی به امضا رسید؛ شامل  حفر چاه های آب آشامیدنی، ساخت شبکه های آبرسانی، اعمار ذخایر آب آشامیدنی و اعمار کانال آبیاری میباشد. به گفته وزیر احیا و انکشاف دهات، این پروژه ها در حدود ١٧٦ هزار روز کاری را ایجاد کرده و بیش از ٢٢ هزار خانواده از این پروژه ها مستفید خواهند شد و این پروژه ها در چهار چوب برنامه آبرسانی، آبیاری و حفظ الصحه محیطی تطبیق میشود. کريمى گفت که در حال حاضر، نزدیک به ١٧ میلیون نفر در افغانستان نیاز به دسترسی به آب آشامیدنی صحی دارند که در حدود ٦٣ فیصد مردم را تشکیل میدهند، که از این جمله ٥٣ فیصد آنها در دهات زندگی میکنند. وزارت احياوانکشاف دهات مى گويد که با توجه به خشک سالی که در پیش روی مردم در کشور قرار گرفته است، اين وزارت و بر نامه ملی آبرسانی تدابیر مشخصی را برای کاهش فشار های ناشی از خشک سالی روی دست گرفته اند، که از آن جمله تطبیق سریع پروژه های آبرسانی در این ولایات میباشد. طبق سروی وزارت احیا و انکشاف دهات، در حدود ٢٠ ولایت کشور با مشکل خشک سالی روبرو هستند که از این جمله ٩ ولایت با مشکل حاد کمبود آب مواجه اند.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد

آخرین اخبار بخش ها