شناسه خبر:10895

انتقال زغال سنگ معادن روې دوآب سمنگان از طريق خرم سارباغ آغاز شد

  • انداز قلم

28 جوزا 1397 / بعد از حدود شش سال، انتقال ٥٥ هزار تُن زغال سنگ ذخيره شده در معادن ولسوالى روى دوآب سمنگان، از طريق ولسوالى خرم سارباغ به مرکز اين ولايت آغاز شد. از حدود شش سال به اين طرف، مردم به انتقال زغال سنگ معادن ولسوالى روى دوآب سمنگان، از طريق ولسوالى خُرم سارباغ به ايبک مرکز سمنگان اجازه نمى دادند و زغال اين معادن، با طى کردن دو چند فاصله، از طريق ولسوالی هاى دره صوف بالا و دره صوف پايين سمنگان، به ولایت بلخ انتقال داده ميشد. اين در حالى است که جادۀ خاکى دره صوف نيز در فصل زمستان، از اثر برفبارى به روى موترهاى باربرى مسدود می‌ شود. مردم خرم سارباغ، به انتقال زغال سنگ از اين ولسوالى اجازه نمى دادند و مى گفتند که عبور و مرور موترهاى بلندتناژ در جاده خاکى، محيط زيست را آلوده و باغ ها و زراعت را متضرر مى کرد. اما سید عبدالعلیم سادات عضو شوراى ولايتى سمنگان که باشنده ولسوالی خرم سارباغ است، گفت که عبداللطيف ابراهيمى والى سمنگان، از طريق گفتگو با مردم تلاش کرد که اين جاده بر روى موترهاى انتقال زغال باز شود. او افزود که بزرگان خرم سارباغ، به شرطى به رفت و آمد موترهاى باربرى که زغال را انتقال مى دهند، روى اين جادۀ خاکى اجازه داده اند که دولت همه روزه جاده را آب پاشى کند. همچنان موصوف گفت که در کوتاه مدت، ترميم اين جاده و در آينده ساخت و قيرريزى اين جاده نيز از شرايط مردم خرم سارباغ براى باز شدن جاده بر روى موترهاى انتقال زغال سنگ مى باشد. وى گفت که والى سمنگان، اين شرايط را پذيرفته و جاده امروز به روى موترهاى باربرى باز شده است. جاده يادشده از مرکز ايبک تا معادن در روى دوآب، از طريق خرم سارباغ، بيش از ١٥٠ کيلومتر مى باشد.  خال محمد حقجو ولسوال روی دو آب گفت که در چهارده منطقه اين ولسوالى زغال کشف شده؛ اما تنها از دو محل (آبخورک و علاوالدين) زغال استخراج مى شود. موصوف افزود که در معدن زغال سنگ آبخورک، بیش از ٥٥ هزار تن زغال استخراج و ذخيره شده؛ اما معدن علاوالدين ذخيره ندارد. به گفته او اکنون اين زغال سنگ معدن آبخورک که ارزش مجموعى آن، به حدود يکصد ميليون افغانى مى رسد، انتقال و بازار عرضه خواهد شد.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد