شناسه خبر:10940

دو نوع نادر بز در شمال کشور دیده شد

  • انداز قلم

26 سنبله 1397 / نتایج یک سروی تازه به نشر رسیده نشان می دهد که که دو نوع نادر بز که نسل آن در حال انقراض است، در شمال کشور دیده شده است. این نوع بز ها به نام "مارخور" یاد می شده و دارای شاخ های "مارپیچ" اند که بیشتر در کشور های آسیایی به سر می برند. این سروی در جولای ۲۰۱۱ آغاز و در اکتوبر همان سال پایان یافت، اما نتایج مشاهدات آن اخیراً در نشریه اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت گروه تخصصی کاپریا، نشر شد. تیم سروی، این بز های نادر را در نزدیکی دریای آمو واقع در نزدیکی مرز با تاجیکستان مشاهده کرده است. برای اولین بار، این نوع بز ها در ولسوالی شهر بزرگ منطقۀ درواز بدخشان، دیده شده است. تیم سروی، چهار ولسوالی و ۴۶ قریه را در ولایت بدخشان تحت سروی قرار داده است. بر اساس این سروی، اگر اقدامات حفاظتی در این منطقه و مناطق همجوار در تاجیکستان روی دست گرفته شود، ممکن از نسل این نوع بز های کمیاب، حراست صورت بگیرد. نویسندگان این سروی گفته اند که این نوع بز های نادر در مقابل شکار سایر حیوانات وحشی و شکارچیان انسان به صورت موثر محافظت نمی شوند. تیم سروی به نقل از مردم محل گزارش داده است که شکارچیان انسان، این بز های نادر را شکار می کنند. ولایت شمال شرقی بدخشان دارای حیوانات نادر و کمیاب مانند مارکوپولو، پلنگ برفی، بز کوهی وغیره حیوانات است که نسل برخی از این حیوانات در حال انقراض است.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد

آخرین اخبار بخش ها