شناسه خبر:10965

۶۰درصد لبنیات مورد نیاز کشور از منابع داخلی تأمین می‌شود

  • انداز قلم

4 عقرب 1397 / این در حالی است که بربنیاد اطلاعات وزارت زراعت و آب‌یاری، هنوز هم بیش از چهل درصد از لبنیات مورد نیاز کشور از بیرون از کشور وارد می شوند. مسؤولان برنامۀ پیشرفت کشاورزی و توسعۀ روستاهای وزارت زراعت و آب‌یاری می‌گویند که در حال حاضر، سالانه در حدود یک میلیارد و ۷۰۰میلیون لیتر شیر در کشور تولید می‌شود. به گفتۀ آنان، برای رسیدن به خودبسنده‌گی در این بخش تا هفت سال دیگر، نیاز است که۳۰۰ میلیون دالر در این زمینه سرمایه گذاری شود. برنامۀ پیشرفت کشاورزی و توسعه روستاها یا «کاردیف» نُه سال پیش در چارچوب وزارت زراعت آغاز شد. افزایش تولید شیر و فراهم سازی زمینه‌ها برای پروسس آن یکی از هشت بخش عمدۀ این برنامه است. مسؤولان این برنامه، می‌گویند که تولید شیر و لبنیات دیگر در کشور در سال‌های پسین بگونۀ چشم‌گیری افزایش یافته است و هم اکنون نزدیک به ۶۰ درصد از نیازمندی‌های کشور به لبنیات از منابع داخلی تأمین می‌شود. احمد شکیب سخی زاده، رییس اجرایی برنامه پیشرفت کشاورزی و توسعه روستا در این باره گفت: «ما تقریبأ در حدود ۵۹ پروژه زراعتی را ۱۴ ولایت کشور علمی کرده ایم که بسیار پروژه های موفق بوده اند.» در حال حاضر، ده‌ها کارخانۀ پروسس لبنیات در کشور کار می‌کنند. نیک محمد نورانی، مسؤول یکی از این کارخانه‌ها در کابل، می‌گوید که علاقه‌مندی شهروندان کشور به استفاده از لبنیات داخلی، کاروبار پروسس شیر و تولید لبنیات را به یک صنعت پردرآمد در کشور مبدل ساخته است: «ما از ولایت‌های لوگر و میدان، شیر را از مالداران روزانه خریداری می‌کنیم به خاطر کیفیت عالی این شیر بیشتر شهروندان علاقه مند تولیدات داخلی هستند.» مسؤولان برنامه «کاردیف» می‌‎گویند که برای بی‌نیازی افغانستان از واردات لبنیات، نیاز است که سه صد میلیون دالر دیگر در این بخش سرمایه گذاری شود. وزارت زراعت و آبیاری برای رسیدن به این هدف در پی جلب سرمایه گذارهای بیشتر بخش خصوصی است. بربنیاد اطلاعات این وزارت، در ده سال پسین، بخش خصوصی در حدود سه میلیارد و چهارصد میلیون افغانی را در کشاورزی و دامداری سرمایه گذاری کرده است.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد

آخرین اخبار بخش ها