شناسه خبر:10976

صندوق جهانی پول اصلاحات مالی افغانستان را موفق ارزیابی کرده‌است

  • انداز قلم

19 قوس 1397 / وزارت مالیه می‌گوید که به‌شمول افزایش درآمدهای ملی اصلاحات مالی و پولی، اصلاحات دربودجه، جلوگیری از تورم واجرای قانون منع پول شویی وتمویل هراس‌افگنی مشمول بخش‌های اند که درچهارمین دورارزیابی‌های صندوق جهانی پول، موفق ارزیابی شده‌اند. وزارت مالیه امروز درنشستی خبری در کابل گفته‌است که صندوق جهانی پول برنامه‌های حکومت افغانستان را دربخش نظام مالی و اقتصادی درکشور، موفق ارزیابی کرده‌است. وزارت مالیه می‌گوید که درچهارمین دورارزیابی‌های هیئت مدیره صندوق جهانی پول، اصلاحات مالی افغانستان، افزایش درآمدهای ملی وثبات پولی کشور، موفق ارزیابی شده‌اند. محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه می‌گوید: «با تکمیل این مرحله که قدم چهارم بود، ۶۲ میلیارد افغانی بیشتر ازسوی صندوق جهانی پول به ما خواهند آمد و در این چهار مرحله بیش از ۲۰۰ میلیارد افغانی، به ما رسیده‌است.» درهمین حال، خلیل صدیق، رییس بانک مرکزی نیز از پیشرفت‌های نظام پولی کشور دریک سال اخیر خبر می‌دهد و می‌افزاید که درحال حاضرذخایر ارزی کشور بیش از ۸ میلیارد دالر است. او در این باره می‌گوید: «باوجود کاهش چشمگیری ارزش پول کشورهای منطقه؛ اما افغانی ارزش افغانی دراکتوبر امسال به حدود نُه درصد رسیده‌است که کمترین کاهش ارزش درمنطقه است.» از سویی‌هم، سرپرست وزارت مالیه می‌گوید که در دوماه گذشته از خلاف ورزی‌های بسیاری درگمرک‌ها، جلوگیری شده‌است. او می‌افزاید: «درهمین دوماه گذشته شماری موترهای که از سوی تنفیظ قانون ما متوقف شده‌اند، بیشتر از شمار موترها در ۱۶ سال گذشته بوده‌است.» او تأکید کرد که برای تنظیم برنامه پرداخت حقوق واحد درنهادهای دولتی، روی یک راهکار کار می‌شود.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد

آخرین اخبار بخش ها