شناسه خبر:10984

سیستم ترافیک کشور الکترونیکی می‌شود

  • انداز قلم

10 جدی 1397 / حکومت در نظر دارد که سیستم ترافیک آن کشور را عصری و دیجیتل بسازد. فعال سازی سیستم الکترونیک در بندرهای افغانستان و اتصال آن به سیستم مرکزي ترافیک، نصب کمره های امنیتی در جاده‌ها، وصل ادارات ترافیک ولایتی با مرکز، دیجیتل سازی اسناد آرشیف شدۀ حادثات و جواز رانندگی، از جمله اهداف اساسی این برنامه خوانده شده است. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفته است که این برنامه بخشی از الکترونیک سازی اسناد ملی می باشد و به گونۀ مشترک از سوی این وزارت و ریاست عمومی ترافیک وزارت داخله تطبیق خواهد شد. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با نشر خبرنامه‌ای گفته است که تفاهمنامۀ همکاری دوجانبه برای "ساده سازی پروسه های مرتبط و مدرن سازی سیستم ترافیک" میان وزیران مخابرات و داخله امضا شد. شهزاد آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت که این این سیستم، روند مدیریت را در ادارات ترافیک تسهیل خواهد بخشید. اقدام برای عصری سازی سیستم ترافیک کشور در حالی صورت می‌گیرد که بزرگ‌ شهرهای کشور یکی از مزدحم ترین و بی نظم ترین سیستم ترافیک را دارد. از سوی دیگر، ادارۀ ترافیک همواره به عنوان یکی از ادارات آغشته به فساد اداری مورد انتقاد شدید قرار داشته است. ویس احمد برمک، وزیر داخله نیز چند ماه پیش در دیدار با مسوولان ادارۀ ترافیک گفت: "نیاز است تا در بخش های مختلف اداره ترافیک تغییرات جدی نیز به میان آید تا افرادیکه آغشته به فساد بوده و باعث بدنامی اداره ترافیک و وزارت امورداخله شده اند از صفوف پولیس پاک سازی شوند". وزیر داخله گفت که وضعیت ترافیک در شهر کابل قناعت بخش نبوده و از مسوولان آن اداره خواست تا هرچه زودتر طرح های اصلاحی را برای بهبود بخشیدن وضعیت ترافیک ایجاد و تطبیق کنند.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد

آخرین اخبار بخش ها