شناسه خبر:11102

توافقات آموزش‌های فنی و حرفوی برای کارگران

  • انداز قلم

16 دلو 1397 / وزارت کار و امور اجتماعی با بنیاد جهانی آقا خان و شماری از مؤسسات بین‌المللی قرارداد‌های آموزش‌های فنی و حرفوی را به ارزش ۷.۶ میلیون دالر عقد کرد. وزارت کار و امور اجتماعی با بنیاد جهانی آقا خان، کمیته بین‌المللی نجات، مؤسسه انکشافی و اجتماعی آسیا و بنیاد تعلیمی و تربیتی زنان قرارداد‌های آموزشی فنی و حرفوی را امضأ کرد. فیض‌الله ذکی وزیر کار و امور اجتماعی حین امضای این قرارداد‌ها گفت که بر اساس این قرارداد‌ها برای شماری از جوانان زمینۀ آموزش‌‌های حرفوی فراهم می‌شود. او افزود: "امروز چهار قرارداد می‌شود که بر اساس آن در ۱۴ ولایت برای ۱۲۴۷۰ تن از دختران و پسران زمینه آموزش‌های فنی و حرفوی فراهم می‌شود." این قرارداد‌ها ۷.۶ میلیون دالر هزینه دارد که به‌گفته وزارت کار و امور اجتماعی در زمینۀ کاهش میزان بی‌کاری و اشتغال‌زایی مؤثر است. در این قرارداد‌ها برخی از رشته‌های جدید مانند پروسس زعفران، ایکو توریزم، مدیریت هوتل‌ها، ظرفیت‌سازی در زمینه زراعت، پرورش زنبور عسل، احداث باغ‌های سیب و رشته‌های دیگر گنجاینده شده است. براساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی، ۷۰ درصد از فارغان برنامه‌های فنی و حرفوی شامل کار شده و در بخش‌های مختلف کاری مشغول وظیفه اند. براساس احصائیه اخیر بانک جهانی که حکومت افغانستان آن‌را هم تأیید می‌کند اکنون ۱.۹ میلیون تن که واجد شرایط کار در افغانستان اند، بی‌کار می‌باشند. پیش از این حکومت گفته است، برای کاهش میزان بی‌کاری ۷۰ درصد از مکاتب را حرفوی می‌سازند تا فارغان مکاتب نیز بتوانند در جامعه نقش فعال داشته باشند. از سویی هم نجم‌الدین نجم نمایندۀ بنیاد جهانی آقا خان در افغانستان که در این نشست حضور داشت تعهد کرد که برای انکشاف و پیشرفت افغانستان پلان‌های دیگر نیز دارند و برخی از ولایت تحت پوشش این پلان‌ها است. او افزود: "ما امیدواریم، در این مدت که کارها را آغاز کردیم و برنامه‌های که در مدت این قرارداد اختصاص دادیم عامل این شود تا زمینه همکاری‌های بیشتر در ولایات را مساعد سازد." وزارت کار و امور اجتماعی ابراز امیدواری می‌کند که شماری از مؤسسه‌های جهانی و خصوصی این وزارت را یاری رساند تا گراف بی‌کاری در کشور پائین بیاید.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد

آخرین اخبار بخش ها