شناسه خبر:11178

آغاز روند واگذاری معدن‌های کوچک مواد ساختمانی به شرکت‌های خصوصی

  • انداز قلم

30 حمل 1398 / بربنیا آمارهای وزارت معادن با در حال حاضر از ۱۲۵معدن کوچک مواد ساختمانی در کشور سالانه ۲۰۰ میلیون افغانی درآمد به حکومت می‌رسد. وزارت معادن و پترولیم، از آغاز روند واگذاری معدن‌های کوچک مواد ساختمانی به شرکت‌های خصوصی در کشور خبر می‌دهد. مسؤولان این وزارت می‌گویند که ۱۳۶ساحۀ معدن‌کاری کوچک مواد ساختمانی در کشور شناسایی شده‌اند و با واگذاری این معدن‌ها به شرکت‌ها، درآمدهای حکومت در بخش معدن‌های کوچک مواد ساختمانی سالانه به ۳۵۰میلیون افغانی خواهند رسید. عبدالقدیر مطفی، سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم گفت: «هدف از دادن این قرار دادها این است که در بخش صنایع استخراجی مخصوصا در بخش مواد ساختمانی، ظرفیتی‌که داریم از آن استفاده کنیم، عواید بدست بیاورد و زمینه کار برای مردم فراهم شود.» در همین حال، شماری از کارشناسان می‌گویند که در حال حاضر بخش بزرگی از معدن‌های کوچک ساختمانی که شامل معدن‌های ریگ، جغل و سنگ می‌شوند از سوی افراد و اشخاص به گونۀ خودسر استخراج می‌شوند. عبدالقادر جیلانی، کارشناس امور اقتصادی بیان داشت: «در افغانستان بسیار معادن داریم که هیچ دست نخورده‌است و اگر دست خورد به‌گونه غیرفنی و غیرقانونی استخراج شده و از اینرو قانونی سازی معدن کاری کوچک یک کار مثبت است.» بربنیا آمارهای وزارت معادن با در حال حاضر از ۱۲۵معدن کوچک مواد ساختمانی در کشور سالانه ۲۰۰ میلیون افغانی درآمد به حکومت می‌رسد.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد