شناسه خبر:11665

پشتیبانی بانک جهانی از برنامه های اقتصادی و انکشافی

  • انداز قلم

24 جدی 1398 / ارگ ریاست جمهوری از پشتیبانی بانک جهانی از برنامه های اقتصادی و انکشافی حکومت خبر داد. ارگ ریاست جمهوری نوشت: محمد اشرف غنی رئیس جمهور شام امروز طی دیداری با هارتویگ شیفر معاون بانک جهانی در امور آسیای جنوبی و هیات همراه اش، درباره کمک ها و پشتیبانی های بانک مذکور از افغانستان بحث و تبادل نظر کرد. در این دیدار که در ارگ انجام شد و رئیس بانک جهانی در افغانستان نیز حضور داشت، غنی برنامه های ملی حکومت افغانستان به ویژه برنامه های انکشافی در بخش های معارف، معادن، گمرکات و افزایش عواید و دورنمای اقتصادی افغانستان را تشریح کرد. در ادامه خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است، که رئیس جمهور روی بستۀ اصلاحات حکومت افغانستان نیز صحبت کرده، گفت که منطق اصلاحات ارائه خدمات بهتر، بلندبردن موثریت و ظرفیت نهادهای حکومتی است. رئیس جمهور غنی تصریح کرد، که برای آوردن اصلاحات تعهد جدی داریم و هدف ما از اصلاحات، عرضه خدمات مؤثر، یکسان و مبتنی بر فن آوری می باشد. وی بر سرمایه گذاری بالای انرژی قابل تجدید، اعمار بندهای آب و مدیریت آن، مبارزه با فقر به منظور کاهش آن، بالا بردن محصولات زراعتی و توجه به زنجیرۀ ارزش پیداوار زراعتی تاکید ورزید. رئیس جمهور با بیان اینکه صادرات ما برای نخستین بار بیشتر از یک میلیارد دالر شده است، گفت: ما بالای پروژه های برق افغانستان سرمایه گذاری زیادتر خواهیم کرد. ارگ ریاست جمهوری همچنین نوشته است، که رئیس جمهور کشور بر اهمیت اتصال منطقوی تاکید کرده، گفت: برای حکومت افغانستان اتصال منطقوی و تلاش های اقتصادی و ترانزیتی در منطقه مهم است. خبرنامه ریاست جمهوری در ادامه افزوده است، که در این دیدار، معاون بانک جهانی در امور آسیای جنوبی، یکبار دیگر حمایت بانک متذکره را از برنامه های اقتصادی و انکشافی رئیس جمهور و حکومت افغانستان، ابراز کرد.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد