شناسه خبر:11671

قانون تنظیم ترانسپورت جاده از سوی مجلس تصویب شد

  • انداز قلم

25 جدی 1398 / مجلس نمایندگان فرمان تقنینی طرح قانون ترانسپورت جاده را به منظور بهبود در ارائه خدمات ترانسپورتی با اکثریت آرای نمایندگان حاضر تصویب کرد. طرح فرمان تقنینی قانون ترانسپورت جاده توسط کمیسیون مواصلات و مخابرات به نشست امروز مجلس ارائه شد که با اکثریت آرای نمایندگان به تصویب رسید. طرح قانون تنظیم ترانسپورت جاده که طی فرمان تقنینی رییس جمهور هم اکنون نافذ است، در 7 فصل و 53 ماده ترتیب شده است. فراهم سازی زمینه ترانسپورتی مطابق به معیارهای بین‌المللی، انکشاف و تقویت روابط جاده‌ای با کشورها و سازمان‌های ترانسپورتی منطقه و جهان، تامین مصونیت مسافران و حمایت از سکتور خصوصی در عرصه ترانسپورتی از اهداف این قانون خوانده شده است. حلیمه عسکری عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس گفت که این طرح با ایزاد یک سلسله تغییرات مورد تایید کمیسیون‌ها در جلسه مشترک این کمیسیون نیز قرار گرفته است. سر انجام میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان این طرح را به رای‌گیری گذاشت که با آرای تایید 139 نماینده به تصویب رسید و تنها 5 نماینده با این طرح مخالف بودند. گفتنی است که طرح قانون جاده از سال 1396 تا اکنون طی فرمان تقنینی نافذ است. رمضان بشردوست در این مورد گفت، از آنجایی که این قانون دوسال پیش طی فرمان تقنینی نافذ شده؛ آیا شرایط قانون اساسی در مورد فرمان‌های تقنینی در این طرح در نظر گرفته شده یا خیر؛ اما کمیسیون در این زمینه پاسخی ارائه نکرد. بر بنیاد قانون اساسی رییس جمهور تنها می‌تواند در هنگام رخصتی‌های شورای ملی فرمان تقنینی صادر کند؛ اما فرمان باید فوریت داشته باشد و بار مالی نداشته باشد. همچنین، قانون اساسی تاکید کرد که فرمان رییس جمهور طی 30 روز پس از اولین جلسه شورای ملی به این نهاد معرفی شود.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد