شناسه خبر:11673

بازرگانی میان افغانستان و چین از بندر گوادر آغاز شد

  • انداز قلم

25 جدی 1398 / بندر گوادر که فاصله نزدیک به ولایات جنوبی دارد با همکاری چین به بهره برداری سپرده شده‌است. سفارت چین در پاکستان، می‌گوید که روند انتقال کالاهای بازرگانی میان چین و افغانستان از راه بند گوادر آغاز شده‌است. سفارت چین در پاکستان، دیروز در صفحۀ تویترش نگاشت که نخستین محمولۀ بازرگانی به این بندر رسیده‌است. در همین حال، گزارش شده ‌است که قرار است این کالاها در موترهای باربری جابجا شوند و از شهر چمن پاکستان به خاک افغانستان انتقال داده شوند. بربنیاد توافق‌نامۀ ترانزیت افغانستان با پاکستان، بازرگانی بین‌المللی کابل همواره با دو بندر آبی پاکستان تکیه کرده است؛ بندر کراچی و بندر قاسم. بندر گوادر که فاصله نزدیک به ولایات جنوبی دارد با همکاری چین به بهره برداری سپرده شده‌است. این بندر در میان دهلیزهای اقتصادی پاکستان و چین موقعیت دارد و در پهلوی این بندر میدان هوایی، سرک‌ها و دستگاهای تولید انرژي نیز ساخته خواهند شد تا منطقه به ویژه چین و پاکستان را با هم وصل کند. این پروژه‌ یک نمونه از پروژه‌های بیجینگ است که زیرنام پروژۀ «کمربند و راه» ساخته شده‌است.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد