شناسه خبر:11720

ایجاد شرکت انکشاف ملی توسط رئیس جمهور غنی

  • انداز قلم

17 دلو 1398 / رئيس جمهور غنی طى فرمانى، هشت تصدی دولتی را مدغم ساخته و یک شرکت واحد بنام «شرکت انکشاف ملی» ساخت. در این فرمان رئیس جمهور آمده است که «شرکت انکشاف ملی» به منظور تطبیق هرچه بهتر برنامه ها و پروژه های توسعه‌ا‌ی ملی، تسریع روند رشد اقتصادی کشور و همچنان انسجام هرچه بهتر امور تصدی های دولتی، ایجاد گردیده است. رئیس جمهور غنی، عبدالرحمن عطاش را که قبلا معاون واحد عملیاتی ارگ ریاست جمهوری بود به حیث رئیس عمومی اجرایی «شرکت انکشاف ملی» تعیین نمود. تصدی ساختمانی هلمند، تصدی ساختمان بنایی، تصدی ساختمانی افغانی، تصدی خانه سازی، تصدی فابریکات سمنت غوری، تصدی فابریکات سمنت جبل السراج و تصدی ارزان و تصدی زراعتی وادی ننگرهار، از جمله هشت تصدی استند که تحت ریاست«شرکت انکشاف ملی» مدغم گردیدند.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد