شناسه خبر:11733

از سرگیری صادرات جلغوزه به چین

  • انداز قلم

22 دلو 1398 / شماری از صادر کننده‌گان جلغوزه می‌گویند که به علت توقف پرواز ها، بیش از یک هزار تُن جلغوزه در ذخایرشان انبار شده است. پس از نزدیک به بیست روز توقف روند صادرات جلغوزه به چین، این روند ازسر گرفته شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که از روز یکشنبه بدین سو شرکت هوانوردی «ترکیش ایر» پروازهایش را به چین دوباره آغاز کرده است واین شرکت روزانه بیست تُن جلغوزه را از راه دهلیز هوایی به چین می رساند. شماری از صادر کننده‌گان جلغوزه می‌گویند که به علت توقف پرواز ها، بیش از یک هزار تُن جلغوزه در ذخایرشان انبارشده است. سید زمان هاشمی، رییس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت: «پروازهای شرکت ترکیش ایرلاینز که به یک هفته متوقف شده بود، خوشبختانه از سر گرفته شده و روزانه بیست تن جلغوزه به چین صادرات داریم. صادرات ما در مقایسه با سال 2018 بسیار خوب است. پارسال یک هزار و ۷۰ تن صادرات داشتیم و امسال تا کنون دو هزار تن جلغوزه صادر کردیم.» با این همه نگرانی صادر کننده گان جلغوزه به گونه کامل از میان نرفته است. آنان می گویند که روند صادرات جلغوزه باید تسریع یابد و گرنه بخشی از جلغوزه هایی که برای صادرات آماده شده اند، با آسیب دیده گی روبروخواهد شد . یعقوب خان منظور، یکی از صادر کننده گان جلغوزه، گفت: «اینجا در افغانستان برای نگهداری جلغوزه سردخانه های مناسب وجود ندارد. از همین رو جلغوزه بازرگانان خراب خواهد شد. هوا گرم می شود و جلغوزه در هوا گرم وزن خود را از دست می دهد و هم یک نوع مرض پیدا می کند که دانه های آن سیاه می شود. هرگاه تا پانزدهم ماه حوت این مشکل حل نشود بازرگانان میلیون ها دالر آسیب زیانمند خواهند شد.» به گفته اتحادیه صادر کننده گان جلغوزه در پی توقف صادرات جلغوزه بهای آن در بازارهای داخلی در حدود دوصد افغانی در هر کیلوگرام  کاهش یافته است و اکنون هرکیلو گرام جلغوزه در بازارهای جنوب شرق کشور دو هزار و پنجصد افغانی است. دیدگاه وزارت صنعت و تجارت را در پیوند با نگرانی های بازرگانان دراین بخش به دست آورده نتوانستیم.

داخلی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد