شناسه خبر:10319
مقام‌های کمیتۀ ملی المپیک می‌گویند که انتخابات این کمیته و همچنان فدراسیون‌های ورزشی را تا سه ماه دیگر برگزار خواهند کرد.

انتخابات کمیتۀ ملی المپیک تا چند ماه دیگر برگزار می‌شود

  • انداز قلم

29 قوس 1396 / مقام‌های کمیتۀ ملی المپیک می‌گویند که انتخابات این کمیته و همچنان فدراسیون‌های ورزشی را تا سه ماه دیگر برگزار خواهند کرد. اعضای شورای اجرایی کمیته ملی المپیک کشور در نشستی امروز چهارشنبه تعهد کردند که انتخابات کمیتۀ ملی المپیک تا سه ماه دیگر برگزار می‌شود. این نشست باور هوتک، رییس فدراسیون پرورش اندام، را به حیث سرپرست کمیتۀ ملی المپیک کشور گماشت.  در این نشست لقب پدر ورزش افغانستان به محمد ظاهر اغبر رییس پیشین کمیته ملی المپیک داده شد. حفیظ ولی رحیمی، رییس تربیت بدنی و ورزش افغانستان، در این نشست گفت: «ما بعد از این به اساس یک لایحۀ وظایف ورزشی حق نظارت از تمامی ادارات ورزشی را که داریم با تمام قوت با کمیته ملی الیمپک کشور همکاری خواهیم کرد.» ظاهر اغبر، رییس پشین کمیته ملی المپیک کشور، گفت: «هیئتی که به تاریخ ۱۸ (قوس) آمده بود در دیدار با رییس جمهور و ما و تعداد زیادی از روسای فدراسیون‌ها فیصله کردند که انتخابات فدراسیون‌ها صورت بگیرد و انتخابات فدراسیون فتبال نظر به قوانین فدراسیون جهانی یا فیفا صورت گیرد و بعد از انتخابات فدراسیون‌ها انتخابات کمیته ملی المپیک صورت گیرد.» در این نشست با اکثریت آرا باور هوتک را به حیث سرپرست کمیته ملی المیپک و احسان‌الله نیرو را به حیث سکرترجنرال کمتیه ملی المپیک تا برگذاری انتخابات برگذیده شدند. آقای هوتک گفت: «من وعده می‌دهم که با صداقت تمام زمینۀ انتخابات فدراسیون‌ها را فراهم خواهم کرد و سپس با همکاری ریاست تربیت بدنی و وزش کشورمطابق قوانین جهانی زمینۀ انتخابات کمتیه ملی المپیک افغانستان را فراهم خواهم کرد.»

ورزشی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد