یکشنبه, ۲۲ سرطان , ۱۳۹۹ Sunday, 12 July , 2020

با قرار دادن لینک سایت اطلاعات صنعتی افغانستان می توانید جزء سایتهایی باشید که در فهرست زیر نمایش داده می شوند.

لطفا پس از قرار دادن لینک سایت با ما تماس بگیرید و لینک سایت خود را برای ما بفرستید.

دفتر ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

http://president.gov.af

وزارت اطلاعات و فرهنگ

http://moic.gov.af

وزارت امور خارجه

http://mfa.gov.af

وزارت تجارت و صنایع

http://acbr.gov.af

وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان

http://motca.gov.af

وزارت معادن

http://mom.gov.af

وزارت فواید عامه

http://mopw.gov.af

وزارت احیاء و انکشاف دهات

http://mrrd.gov.af

وزارت زراعت

http://agriculture.gov.af

وزارت تجارت

http://commerce.gov.af

وزارت عدلیه

http://moj.gov.af

وزارت مبارزه با مواد مخدر

http://mcn.gov.af

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

http://moc.gov.af

وزارعت معارف

http://pashto.moe.gov.af

وزارت امور داخله

http://moi.gov.af

استره محکمه(دادگاه عالی) افغانستان

http://supremecourt.gov.af

وزارت امور زنان افغانستان

http://mowa.gov.af

بانک مرکزی افغانستان(د افغانستان بانک)

http://centralbank.gov.af

بانک بین المللی افغانستان

http://aib.af

گمرکات افغانستان

http://customs.gov.af

اتاقهای تجارت افغانستان

http://embassyofafghanistan.org

دانشگاه کابل

http://ku.edu.af

کنکور افغانستان

http://kankor.com

کانون مطالعات و پژوهشهای افغانستان

http://arianfar.com

استخدام متخصصان افغان خارج از کشور

http://afghanexperts.gov.af

مرکز حمایوی محیط زیست پوهنحی زراعت پوهنتون کابل

http://ecfa-afghanistan.de

شرکت مخابراتی افغان بیسیم

http://afghan-wireless.com

خدمات بازسازی و انکشافی افغانستان

http://ards.org.af

سفارت افغانستان در تهران

http://afghanembassy.ir

سفارت افغانستان در آسترالیا

http://afghanembassy.net

سفارت افغانستان در دهلی نو هند

http://afghanembassy.in

سفارت افغانستان در انقره ترکیه

http://afghanembassy.org.tr

وبلاگ اقتصاد افغانستان

http://afghanistaneconomy.blogfa.com

افغان پست

http://afghanpost.gov.af

http://gapeqalb.blogfa.com